N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thánh Lễ Khai mạc “Ngày Hội Ngộ” Thiếu Nhi Thánh Thể (từ 30/04 đến 01/05/2013) tại Linh Địa La Vang
(04:05:2013 |08:00 AM)
Ban mục vụ truyền thông giáo phận Kontum xin giới thiệu bài giảng của cha Quản Hạt Quảng Trị, Tổng Giáo phận Huế trong Thánh Lễ Khai mạc  “Ngày Hội Ngộ” Thiếu Nhi Thánh Thể

gồm trên 20 Linh mục Tuyên Úy các liên đoàn và gần 100 Huynh trưởng thuộc 3 giáo tỉnh: Tổng Giáo phận Hà Nội, Huế và Sàgòn vào sáng thứ ba (ngày 30 tháng 04 năm 2013) tại  Linh địa La Vang – Huế.


GPKONTUM (04.05.2013) KONTUM


XIN KÍNH MỜI
Các Bài Giảng Khác:
(05:12:2012 | 10:30 AM)
Bài Giảng của Đức Tổng Giám mục trong Thánh Lễ tại Đăk Mót ngày 20.11.2012
(27:11:2012 | 11:20 AM)
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TẠI GIÁO XỨ CHÂU KHÊ
(25:11:2012 | 11:49 AM)
Bài giảng của Đức Tổng Giám Mục tại Bon Ma Ma Djơng & Tiếp đón tại An Khê
(22:11:2012 | 09:13 AM)
Bài giảng của Đức Tổng giám mục Léopoldo Girelli trong thánh lễ (19.11.2012)
(21:10:2012 | 01:33 AM)
Bài Giảng của Đức Giám mục trong Thánh lễ khai mạc Năm đức tin.(20-10-2012)
(29:08:2012 | 03:04 PM)
Video clip: Bài giảng của Đức Cha Micae trong lễ làm phép nhà thờ mới Tea Long
(19:08:2012 | 08:15 AM)
Bài Giảng của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam
(04:08:2012 | 02:29 PM)
Bài giảng: Đào Tạo Trái Tim, Chúa Nhật 17 TN-B, ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt

Xem Thêm...