N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014


Ngày Giỗ Đầu Của Cha Calistô Bá Năng Lý

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu  Bài Ghi Nhanh về Thánh Lễ Giỗ đầu tiên  của cố linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ

Báo Cáo Cuối Năm 2011 (vào ngày 04/01/2012) DỰ ÁN TÍN DỤNG: 09.1699.9
Ban Truyền Thông xin gởi đến Quí đọc giả của đại gia đình Truyền thông giáo phận nhà  BẢN BÁO CÁO  ĐẦY ĐỦ CUỐI NĂM ( ngày 04 tháng 01 năm 2012) của DỰ ÁN TÍN DỤNG: 09.1699.9 đã thực hiện tro..
- Dự Án TÍN DỤNG 09.1699.9
- Bổ nhiệm Các Ban Mục Vụ trong Giáo Phận Năm 2011-2012
- Hoạt động BAXH – CARITAS Kontum
“DES HOMMES DEBOUT” (Những Con Người Đứng)
Bốn mươi năm đời người được coi như đã trưởng thành. Chừng ấy năm của một tác phẩm là quãng thời gian chẳng phải đủ để được thẩm định giá trị của nó hay sao?
..
- Sứ Vụ Truyền Giáo Vùng Tây Nguyên Việt Nam
- Hội nhập văn hóa bản địa trong Phụng Vụ.
- Một văn bản cổ bằng tiếng Jrai:
Phòng khám Thiên Thảo Đường: Nơi xoa dịu nỗi đau và thể hiện tình liên đới
Ngồi giữa các bệnh nhân, tôi lắng nghe họ trao đổi với nhau nhiều chuyện lắm, có người nói về tình trạng bệnh tật, có người kể chuyện gia đình, người khác bàn chuyện làm ăn…, nhưng tuyệt nhiên không c..
- Đan sĩ từng nghiện ma tuý giúp cai nghiện cho người khác
- Việt Nam: Làng SOS - Nơi trẻ em mồ côi, cơ nhỡ tìm thấy mái ấm gia đình
- Chút suy tư - Làm từ thiện