N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thịt Tôi Thật Là Của Ăn
(18:06:2014 |09:56 AM)
CN TN 12A. Ngày 22.6.2014. Mình Máu Chúa Kitô


CN TN 12A. Ngày 22.6.2014. Mình Máu Chúa Kitô
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58


THỊT TÔI THẬT LÀ CỦA ĂNLịch sử dân Do thái được đánh dấu bằng cuộc xuất hành khỏi đất nô lệ Ai-cập, sống trong sa mạc 40 năm, không cày cấy và chăn nuôi gì cả, được nuôi dưỡng bằng manna từ trời và nước từ tảng đá.  Ban ngày được cột mây hướng dẫn, ban đêm được cột lửa soi đường, họ tiến buớc dưới sự che chở của Thiên Chúa.  Sự hiện diện và can thiệp của Thiên Chúa trong đời thường của họ là nhãn tiền. “Thiên Chúa đã khiến nước từ tảng đá cứng nhất chảy ra cho anh em uống.  Người làm cho anh em ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết” (x. Bài Đọc 1. Đnl 8,2-3.14b-16a).  Thiên Chúa đồng hành, săn sóc, bảo vệ và dưỡng nuôi dân Người.

Câu chuyện lịch sử kỳ lạ nầy chuẩn bị tâm hồn chúng ta đón nhận phép lạ Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều trong Tin Mừng Gioan: với năm chiếc bánh và hai con cá Chúa Giêsu đã nuôi năm ngàn người  trong sa mạc (Ga 6,9).  Phép lạ nầy gây ngộ nhận nơi dân chúng, họ nhầm tưởng Người là thần Nông Nghiệp, cho nên họ bắt  ép Người làm vua của họ (Ga 6,14-15), nếu được như vậy thì thật khỏe, khỏi cần lao động !  Biết thế Chúa Giêsu trốn lên núi một mình.    Đám đông đi tìm Người.  Gặp được Chúa, Người lấy lại đề tài cơm bánh mà giảng cho họ về Bánh Hằng Sống, tức Phép Thánh Thể tại Hội đường Caphácnaum ( x. Bài Tin Mừng Ga 6, 51-58).  Từ bánh man-na trên trời rơi xuống trong sa mạc đến phép lạ hoá bánh ra nhiều nơi hoang địa, tất cả chỉ là hình bóng được dùng làm cơ sở để hiểu về phép Thánh Thể, để khi thời gian chuẩn bị đã đủ Người tuyên bố: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (c. 51).  Thiên Chúa thật sự là nhà mô phạm tài danh !

Bài Tin Mừng ngắn gọn chỉ có 8 câu (Ga 6,51-58 ), thì đã có 8 lần nhắc đến động từ “ăn”.  Dân chúng khá chói tai và phản đối lời nầy, bất chấp sự chống đối, Chúa Giêsu khẳng định mạnh mẽ hơn nữa: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại ngày sau hết” (c. 54).  Con người chấp nhận dễ dàng bánh từ trời rơi xuống, nước từ đá tảng vọt ra, hay bánh và cá được nhân lên gấp bội, tất cả những sự kiện nầy đều kỳ lạ, tuy nhiên chúng thuộc lãnh vực vật chất cho nên con người chấp nhận dễ dàng không phản đối.  Nhưng khi bước sang bình diện siêu nhiên vô hình, Chúa nói: “Thịt ta thật là của ăn máu ta thật là của uống”, đám đông cảm thấy chói tai, và một số bỏ đi không chấp nhận.    Thật ra làm cho bánh từ trời rơi xuống, hay làm cho bánh và cá nhân lên gấp bội thì cũng khó như nói “Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống”.  Trong cả ba trường hợp đều cần phải có năng lực thần linh, tất cả đều là việc ngoại thường mà con người không thể lý giải nổi.  Chỉ quyền năng Thiên Chúa mà thôi mới có thể thực hiện được và chỉ có lòng tin mới làm cho chúng ta chấp nhận phép lạ nầy.

Mình và Máu Chúa Kitô nói lên bản thân Chúa Kitô bị trao nộp, biểu hiệu qua bánh và rượu, nuôi sống linh hồn người tín hữu.  Như thế có một mạch nối, một sự hiệp thông giữa sự sống của Chúa Kitô, sự sống của Thiên Chúa và sự sống của con người.  Phép Thánh Thể thực hiện một cuộc vượt qua giữa sự sống tự nhiên của con người trở thành sự sống của Thiên Chúa, được được trao ban và chia sẻ, để con người có thể tham dự vào sự sống của Thiên Chúa.  Nhờ Phép Thánh Thể con người hiệp thông và hiệp nhất với Thiên Chúa, trở nên thân mình của Chúa Kitô, tham dự sự sống của Thiên Chúa:  đây là hạnh phúc tuyệt vời nhất mà con người có được.

Lạy Mình Máu Thánh Chúa Kitô, con xin tôn thờ và sấp mình thờ lạy hồng ân cao cả nầy.  Hồng ân mà nỗi thánh lễ là một phép lạ thần học được thực hiện cách bí tích trên bàn thờ. Amen

Lm. Louis Gonzaga Nguyễn Quang Vinh

GX. Phương Hòa - Kontum
Các Phụng Vụ Khác:
(14:06:2014 | 01:41 PM)
Dấu Thánh Nhiệm Mầu-Lễ Chúa Ba Ngôi
(07:06:2014 | 11:21 AM)
Chúa Nhật - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
(30:05:2014 | 09:04 AM)
Hãy Đi và Làm Phép Rửa – CN VII PS. A
(30:05:2014 | 09:02 AM)
Tờ Bướm : Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình – Chúa nhật VII – Phục sinh A
(17:05:2014 | 10:17 AM)
Tờ Bướm: Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình – CN V – Phục Sinh
(10:05:2014 | 10:49 AM)
Tờ Bướm : Chúa Nhật 4 Phục sinh (11.05.2014)
(10:05:2014 | 10:32 AM)
Chúa Chăn Nuôi Tôi – CN 4A PS
(03:05:2014 | 08:55 AM)
Khai Mở Tâm Trí Môn Đệ Emmau – N 3A PS. Ngày 4. 5. 2014

Xem Thêm...