N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thánh Phêrô và Thánh Phaolô – CN TN 13A Ngày 29-6-2014
(05:07:2014 |09:36 AM)
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

CN TN 13A.Ngày 29.6.2014. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô

Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

 THÁNH PHÊRÔ Và THÁNH PHAOLÔ

 Đại lễ kính thánh Phêrô và Phaolô hôm nay nhắc chúng ta Năm Thánh Phaolô (từ 28.6.2008 đến 29.6.2009), kỷ niệm 2.000 năm sinh nhật của thánh Phaolô, vị Tông Đồ Dân Ngọai, một gương mặt vượt trội của Giáo Hội ban sơ.  Thánh nhân thuộc gia đình Do thái, phái Pharisêu, sinh trưởng tại Tạcxô, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.  Ngài còn có tên là Saolô, tên gọi trước khi trở thành tông đồ của Chúa Giêsu.  Chính xác thì không rõ ngài sinh năm nào, có lẽ ngài trẻ hơn Chúa Giêsu mươi tuổi.  Ngài đã có mặt trong cuộc hành quyết phó tế Têphanô (Cv 7, 58), giữ áo choàng cho những người ném đá Têphanô.  Là người thông minh có văn hóa Hy-La, lớn lên tại Giêrusalem theo học với sư phụ Gamalien, rất nhiệt thành với Do thái giáo, giữ luật lệ nghiêm nhặt, nhiệt thành đến cuồng tín, cho nên khi nghe một tôn giáo mới ra đời, ngài là người hăng say đi bắt bớ các Kitô hữu, cho rằng Kitô giáo là một lạc giáo nguy hiểm cần tiêu diệt để bảo vệ tôn giáo độc thần của người Do thái.  Trên đường đi đến thành Đamát, thi hành lệnh bắt bớ các Kitô hữu, ngài đã bị quật ngã (Cv 9).  Cuộc gặp gỡ kỳ lạ nầy đã biến con sói hung dữ thành chiên con ngoan hiền, không những thế ngài đã trở nên vị Tông Đồ Dân Ngọai không ai sánh kịp.  Bốn cuộc hành trình truyền giáo của ngài, cũng như các Thư Mục Vụ của ngài minh chứng vị thế vô song trong truyền giáo thời Giáo Hội tiên khởi.

 Bốn sách Tin Mừng ghi lại các lời Chúa Giêsu nói và các việc Chúa làm để mặc khải mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, còn Sách Công Vụ Tông Đồ là lời các tông nói và việc các tông đồ làm để rao giảng Tin Mừng cứu độ.  Thật vậy Sách Công Vụ được chia làm hai phần: phần đầu là Tin Mừng trong thế giới Do Thái, mà khuôn mặt chói sáng là Phêrô, thì phần thứ hai được gọi là Tin Mừng trong thế giới Dân Ngoại, khuôn mặt vượt trội là Phaolô. 

 Về Thánh Phaolô.  Sau buổi đầu bị nghi ngời về tư cách trung thực của Saolô, lý do là Saolô đột ngột tin theo Chúa Giêsu, và tức thì bắt đầu rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu gần như độc lập mà không được bản quyền tại Giêrusalem sai phái.  Nhờ sự giới thiệu rất uy tín của thánh Banaba, các tông đồ tại Giêrusalem chấp nhận và đón tiếp ngài, từ đó ngài được Giáo Hội tin tưởng; ngài đã có tiếng nói và lập trường rõ rệt trong Công Đồng Giêrusalem họp vào năm 49-50 để giải quyết việc không cắt bì cho anh em lương dân trở lại đạo Kitô, việc nầy tách biệt Kitô giáo ra khỏi Do thái giáo.  Ngài đã được Chúa Kitô Phục Sinh kêu gọi đặt làm Tông Đồ Dân Ngọai: “Hãy tách riêng Banaba và Saolô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm” (Cv 13, 2).  Từ đó công việc truyền giáo gần như độc lập của ngài quay sang dân ngọai.  Bốn hành trình truyền giáo của thánh Phaolô được ghi lại từ chương 13 sách Công Vụ Tông Đồ trở về sau.

 Về Thánh Phêrô. Trong Bài Tin Mừng (Mt 16,13-19) Chúa Giêsu đã phỏng vấn các môn đệ để biết thiên hạ nghĩ gì về mình và môn đệ nghĩ gì về Thầy.  “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Thánh Phêrô đã phát biểu thay cho anh em : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (câu 16), trên niềm tin đó Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh của Người.  Thánh Phêrô có gia đình, làm nghề thuyền chài, được gọi đầu tiên trong các tông đồ, được giao quyền chìa khóa tức là quyền cầm buộc, được diện kiến Chúa hiển dung, có mặt trong vườn Dầu, hăng hái và nhiệt thành, nhưng có lúc nông nỗi, đã chối Thầy 3 lần.   Sau khi sống lại Chúa đã ba lần hỏi Phêrô con có yêu mến Thầy không, như cho Phê-rô cơ hội tuyên xưng lòng yêu mến của mình.  Theo truyền thuyết trong cuộc bách hại đạo của vua Nêron vào đầu thế kỷ thứ nhất, ngài đã muốn bỏ trốn khỏi thành Rôma, vừa đi tới cổng thành, ngài gặp Chúa Giêsu vác thập giá đi vào thành.  Ngài hỏi Chúa “Quo Va Dis?” , (Thầy đi đâu?), Chúa trả lời Thầy vào thành để chết thay cho con. Tức thì Phêrô quay lại đi vào thành Rôma và chấp nhận chịu đóng đinh làm chứng cho Thầy.  Còn thánh Phaolô trả lời câu hỏi của Thầy bằng chính cuộc sống của mình: “Đối với tôi sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi.  Tôi không biết gì khác ngoài Đức Giêsu bị đóng đinh”.  Cả hai vị khác nhau trong hành trình ơn gọi, trong văn hóa, trong cách giảng dạy, trong chức vụ … Nhưng đã gặp nhau trong hết mình rao giảng Tin Mừng, trong chịu dựng gian khổ lấy máu đào làm chứng đức tin.

 Thân lạy hai thánh Phêrô và Phaolô, xin cho con biết tuyên xưng bằng lời và bằng cuộc sống làm chứng cho Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu chuộc nhân lọai. Amen

Lm Nguyễn Quang Vinh

GX. PHƯƠNG HÒA  - KONTUM

GPKONTUM (27.06.2014) KONTUM


Các Phụng Vụ Khác:
(14:06:2014 | 01:41 PM)
Dấu Thánh Nhiệm Mầu-Lễ Chúa Ba Ngôi
(07:06:2014 | 11:21 AM)
Chúa Nhật - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
(30:05:2014 | 09:04 AM)
Hãy Đi và Làm Phép Rửa – CN VII PS. A
(30:05:2014 | 09:02 AM)
Tờ Bướm : Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình – Chúa nhật VII – Phục sinh A
(17:05:2014 | 10:17 AM)
Tờ Bướm: Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình – CN V – Phục Sinh
(10:05:2014 | 10:49 AM)
Tờ Bướm : Chúa Nhật 4 Phục sinh (11.05.2014)
(10:05:2014 | 10:32 AM)
Chúa Chăn Nuôi Tôi – CN 4A PS
(03:05:2014 | 08:55 AM)
Khai Mở Tâm Trí Môn Đệ Emmau – N 3A PS. Ngày 4. 5. 2014

Xem Thêm...