N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(18:06:2014 | 09:43 AM)
Thông Báo Ngày 16-05-2014
- Vv Thường Huấn Linh Mục
(07:06:2014 | 11:39 AM)
Thư Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum (07-06-2014)
-  Kontum 07-06-2014
(27:05:2014 | 09:14 AM)
Thông Báo Ngày 25.05.2014
- Thông báo về việc tĩnh tâm linh mục tháng 6/2014 và thường huấn
(06:05:2014 | 10:23 AM)
Thông Báo Tuyển Sinh của Chủng Viện Thừa Sai Kontum năm 2014- 2015
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tuyển sinh 2014 của Chủng Viện Thừa Sai Kontum đến Quý Cha
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
- TGM Kon Tum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
- Thông báo của VPTGM
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
- Kính thưa Quý Cha
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum đến Quý Cha MIỀN KONTUM.
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
- Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
- Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
- Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014
- Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014
(25:02:2014 | 08:33 PM)
Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm tháng 3 năm 2014
-

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm tháng 3 năm 2014

(21:02:2014 | 07:22 PM)
Thông báo của VPTGM
- Thông báo của VPTGM
(15:02:2014 | 01:56 AM)
Linh đạo I-nhã, một cái nhìn về cuộc sống, công việc và tình yêu
- Linh đạo I-nhã, một cái nhìn về cuộc sống, công việc và tình yêu
(09:02:2014 | 11:49 PM)
Thư Mời nhân dịp Lễ Giỗ Đức Cố Giám Mục Paul Léon Seitz (Phaolô Kim).
-

Thư Mời nhân dịp Lễ Giỗ Đức Cố Giám Mục Paul Léon Seitz (Phaolô Kim).

(07:02:2014 | 07:27 AM)
Thông báo tĩnh tâm tháng 2.2014
- Thông báo tĩnh tâm tháng 2.2014
(29:01:2014 | 07:42 AM)
VPTGM Xin Nhắc Lại Thông Báo
- VPTGM Xin Nhắc Lại Thông Báo
(07:01:2014 | 12:57 AM)
Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum
- Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum
(07:01:2014 | 12:41 AM)
Thông Báo Của Ban Liên Tu Sĩ Và Giáo Dục
- Thông Báo Của Ban Liên Tu Sĩ Và Giáo Dục
(03:01:2014 | 06:52 AM)
Thông Báo Của VPTGM Về Ngày Nhớ Ơn Tu Sĩ
- Thông Báo Của VPTGM Về Ngày Nhớ Ơn Tu Sĩ
(31:12:2013 | 08:40 AM)
Thông Báo Của Caritas Giáo Phận Kontum Trong Năm 2013
- Thông Báo Của Caritas Giáo Phận Kontum Trong Năm 2013
(27:12:2013 | 01:57 AM)
Thông Báo Của VPTGM
- Riêng ngày tĩnh tâm tháng 1.2014 có thay đổi (Thứ Hai ngày 6.1.2014), xin Quý Cha thông cảm.
(27:12:2013 | 01:44 AM)
Xin đề nghị Cha Ban Truyền thông một gợi ý
- Trước hết, trong ngày thánh thiêng mừng Con Thiên Chúa giáng trần, xin kính chúc quí cha và quí vị được tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa Hài Nhi.
(25:12:2013 | 06:53 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 1.2014
- Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 1.2014

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6