N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(11:07:2014 | 10:26 AM)
Thế Giới Nhìn Từ Vatican 27-06 Đến 03-07-2014
- ĐTC trao giây Pallium cho ĐTGM Sàigòn
(08:07:2014 | 09:34 AM)
Nhật Ký Khóa Thường Huấn Sư Phạm Giáo Lý Viên Hè
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận xin giới thiệu
(08:07:2014 | 09:33 AM)
Thánh Lễ Giỗ Giáp 01 Năm Ngày Qua Đời Của Linh Mục Calisto Bá Năng Lý
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP ghi lại Thánh Lễ Giỗ giáp 01 năm ngày Cố linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ VỀ NHÀ CHA (30-06-2014)
(01:07:2014 | 11:40 AM)
Buổi Lễ Ra Mắt Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Gioan Baotixita — Giáo Xứ Trung Nghĩa
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
- GM Micae Hoàng Đức Oanh đã đến chủ tọa lễ mãn khóa Thường huấn Liên Tu sĩ thuộc các hội dòng trong GP Kontum được tổ chức tại Hội trường Dòng Thánh Phaolô tại Pleiku ngày 13 tháng 6 năm 2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
- Bầu khí của Toà Giám Mục Kon Tum sáng nay đã trở nên rộn rã khác thường… Các bạn trẻ thuộc Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trong khắp Giáo Phận đang dập dìu tiến về để tham dự Ngày Truyền Thống và để cùng hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn – Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Bổn Mạng của Liên Đoàn
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
- Đúng 105 năm  (1909 – 2014) ngày Cha Bề Trên Jules Vialleton qua đời
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
- Nhân mừng 60 năm Lm Cha Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
- Nhân dịp mừng Ngọc Khánh Linh Mục của Cha già đáng kính Gioakim Nguyễn Thúc Nên, chúng tôi xin sưu tầm giới thiệu đôi nét về Giáo xứ Nhà Đá, Quy Nhơn, quê hương của Cha già Gioakim (Truông Dốc)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
- Tại nhà nguyện chủng viện TSKT 06-06-2014
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu cùng quí gia đình Giáo phận
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu bà con Giáo phận  nội dung và 2 đoạn VIDEO CLIP ghi lại Thánh lễ đồng tế: Đức Cha Micae Giám mục Giáo phận chủ tế, cha Tổng Đại Diện,  trên 20  linh mục đồng tế, và các tu sĩ nam nữ, đông đảo tín hữu kinh cũng như dân tộc hiệp thông trong Thánh Lễ Làm Phép Ngôi Nhà Nguyện Plei Don
(06:05:2014 | 09:30 AM)
Ngày Người Cha Công Giáo Miền Kontum (01.05.2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu bài ghi nhanh
(06:05:2014 | 09:29 AM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng Miền Kontum 29.04.2014
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin kính giới thiệu Chương Trình và Nội dung Ngày Gặp Mặt Tân Tòng Miền Kontum năm 2014
(06:05:2014 | 09:24 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Đăk Mot – Gp. Kontum 16/4/2014
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu
(06:05:2014 | 09:21 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Konttum xin phép đăng lên bài ghi nhanh “THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU” tại Nhà thờ ĐĂK MOT (16- 04- 2014)
(12:04:2014 | 08:40 AM)
Lễ Khai Mạc Triển Lãm Tranh Ảnh Mỹ Thuật Của Nhóm MT Do UBGMNTT bảo trợ
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận giới thiệu
(09:04:2014 | 09:45 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
- Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận rất may tìm thấy bài viết tường thuật (bằng tiếng Pháp) về Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm, Đại Diện Tông Tòa Miền Truyền Giáo Kontum và 2 vị linh mục thừa sai đến Attopeu-Paksé (đi và về từ 13/02 đến 05/03/1944)
(09:04:2014 | 09:39 AM)
Tờ Liên Lạc GDTH số 741
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu Tờ Liên Lạc GDTH số 741 (Tờ GDTH : Gia Đình Tân Hương -Lưu hành nội bộ)
(26:02:2014 | 08:01 AM)
Video Thánh Lễ Giỗ 30 năm Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolo Kim), Nguyên Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum.
-

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng trình trên mang truyền thông Giáo phận Video “Thánh Lễ Giỗ 30 năm Đức Cha Paul Léon Seitz (Phaolo Kim), Nguyên Đức  Giám Mục Giáo Phận Kontum (24/02/1984 – 24/02/2014)” tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum”

(25:02:2014 | 08:28 PM)
Lễ Giỗ 30 Năm Đức Giám Mục Giáo Phận Kon Tum Paul Léon Seitz (Phaolô Kim) (24/02/1984 – 24/02/2014)
-

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin giới thiệu bài ghi nhanh THÁNH LỄ GIỖ 30 NĂM ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM, ĐỨC CHA PAUL LÉON SEITZ (PHAOLÔ KIM ) (24/02/1984 – 24/02/2014) tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum

(17:02:2014 | 09:24 AM)
Mồng Hai Tết Giáp Ngọ
-

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu một chuyến ra đi vào “NGÀY MỒNG HAI TẾT (Thứ bảy ngày 01.02.2014)”, ĐẾN VÙNG TÂY TÂY NAM THÀNH PHỐ KONTUM.

(13:02:2014 | 08:52 PM)
Mồng Một Tết Giáp Ngọ – Thăm các giáo họ , thuộc Giáo xứ Ia Tô
- Ban mục vụ Truyền thông giáo phận xin tiếp tục đăng loạt bài ghi lại CUỘC HÀNH TRÌNH NGÀY MỒNG MỘT NĂM GIÁP NGỌ (31.01.2014) TRONG VÙNG HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIALAI VỚI MỘT VÀI SUY TƯ.
(11:02:2014 | 05:29 PM)
Thánh Lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (Mồng ba tết)
-

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận giới thiệu Thánh Lễ Mồng Ba Tết, tại Lễ Đài Đức Mẹ Măng Đen đặc biệt bài sẻ chia Tin Mừng của Giám mục Giáo phận, Chủ tế Thánh Lễ  đồng tế.

(11:02:2014 | 03:30 AM)
Văn Hóa Cồng Chiên Tây Nguyên
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu cùng quí gia đình Giáo phận bài viết của Linh mục Chánh xứ Giáo xứ H’Neng, Đăk Đoa, Gia Lai, về “VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN” hội diễn tại khuôn viên giáo xứ H’Neng ngày Mồng Năm (ngày.04.02.2014)

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9