N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo về tĩnh tâm tháng 8 và Ngày Đức Mẹ Măng Đen
(17:07:2013 |03:46 AM)
Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo về tĩnh tâm tháng 8 và Ngày Đức Mẹ Măng Đen

Kontum ngày 16/7/2013


Kính thưa Quý Cha,


Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo đến Quý Cha:

 


1. Tĩnh tâm linh mục tháng 8 năm 2013:


        * Thời gian: từ 9giờ00 sáng Thứ Năm ngày 01 tháng 08 năm 2013 đến 9giờ00 sáng Thứ Sáu ngày 02 tháng 08 năm 2013.


        * Địa điểm: Toà Giám Mục Kontum.


2. Ngày ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN: sẽ tổ chức vào Thứ Ba ngày 17 tháng 09 năm 2013.


        Kính mời Quý Cha về tĩnh tâm đông đủ.


VPTGM


Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


GPKONTUM (17.07.2013) KONTUM


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...