N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Về Việc Tĩnh Tâm Liên Tu Sĩ -tháng 9/2013
(26:08:2013 |08:53 PM)
Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha và Quý Cộng Đoàn các Dòng Tu thông báo của Ban Liên Tu Sĩ Gp, về việc tĩnh tâm tháng 9/2013

TGM Kon Tum

Kontum ngày 24.8.2013


Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha và Quý Cộng Đoàn các Dòng Tu thông báo của Ban Liên Tu Sĩ Gp, về việc tĩnh tâm tháng 9/2013:

* Thời gian: Từ 7g30 đến 12g30 Thứ Ba ngày 10/9/2013

* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kontum

* Chương trình: xin mở file kèm.


VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

                                            


KÍNH TRÌNH ĐỨC CHA


DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM CHO LIÊN TU SĨ


TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ KONTUM


Ngày  10/ 9/2013


A/ Thời gian địa điểm


Nhà thờ Chính Toà Kontum


Từ 7g30 – 12g30, Thứ Ba ngày 10 tháng 9 năm 2013


Chủ đề chia sẻ: “PHÚC ÂM MỚI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MỚI”


Người phụ trách : Cha Linh Hướng LTS Nicôla Vũ Ngọc Hải (OFM)


B/ Chương Trình chi tiết :


07g30  : Tập trung – Ôn hát


07g45  : Cha Linh Hướng chia sẻ


08g45  :  Kính xin Đức Cha ban huấn từ.


09g45  :   Gỉai lao


10g00  : Kính mời Cha Tổng Đại Diện chia sẻ


10g30  : Lãnh bí tích giải hoà


11g00 :  Kính xin Đức Cha dâng Thánh lễ Tạ Ơn , xin Qúy Cha Đồng Tế.


11g50  : Cơm trưa – ra về bình an


*****


KÍNH XIN QUÝ DÒNG CHUẨN BỊ THÁNH LỄ CHO NGÀY TĨNH TÂM


TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ KONTUM  NGÀY  10 /9/2013


- Đón tiếp       :  Dòng ĐaMinh Thánh Tâm


                      Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể


- Thánh Ca     :  Dòng ẢNH PHÉP LẠ (xin chuẩn bị đáp ca và Alleluia)


- Bài đọc trong Thánh Lễ :  Dòng Đức Bà Truyền Gíao


   ˜¶¶¶¶¶¶¶¶


Kính xin Q uý Cộng Đoàn thu xếp công việc để tham dự đầy đủ và vui lòng báo số người tham dự trước 2 tuần cho :

Sr. Sr Chinh Dòng MTG/QN, hạt Kontum, ĐT: 060.3866290


Sr. Cêxilia Vũ Thị Sáng Dòng Nữ Tử Bác Ái, 19 Nguyễn Trãi,


 Phường Thống Nhất, Hạt Kontum


ĐT: 0166.4193329, 01202693233


Sr. Tâm Dòng MTG/QN Hạt Pleiku, ĐT: 0593823381, 01254747878.


Xin  chân thành cám ơn Quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeur.


 Thay mặt BLTS


 Nữ tu Anna Nguyễn Thị Tâm


GPKONTUM (24.08.2013) KONTUM


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...