N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

VPTGM Xin Nhắc Lại Thông Báo
(29:01:2014 |07:42 AM)
VPTGM Xin Nhắc Lại Thông Báo

Kontum ngày 29.1.2014


Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng Đoàn,


Văn Phòng TGM xin nhắc lại vài thông báo:


1. Ngày Tu Sĩ, Giáo Viên Công Giáo và Sinh Viên Công Giáo.


* Địa Điểm: Tòa Giám Mục Kontum, 146 Trần Hưng Đạo, Kontum


* Thời gian: Thứ Hai ngày 3.2.2014 (Mùng 4 Tết Giáp Ngọ)


* Chương trình (xin mở file kèm)


2. Tĩnh tâm linh mục tháng 2/2014: tổ chức theo Giáo Hạt. Địa điểm, thời gian và nội dung tùy sự sắp xếp của Cha Quản Hạt.


3. Tĩnh tâm linh mục tháng 3/2014: tại Tòa Giám Mục, 9giờ sáng Thứ Hai ngày 3.3.2014.


VP xin cám ơn.


VPTGM


Lm Luy Nguyễn Quang HoaCác Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...