N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông Báo Của VPTGM
(28:03:2014 |07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM

Kính thưa Quý Cha,


Theo lời đề nghị của Đức Giám Mục Giáo Phận, trong đợt tĩnh tâm linh mục tháng 4/2014 sắp tới, Quý Cha sẽ học hỏi Tông Huấn Niềm Vui của Tin Mừng (Evangelii Gaudium) của ĐTC Phanxicô. Vậy xin Quý Cha đọc trước Tông Huấn này. Sách Tông Huấn đang để tại Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku và Nhà Thờ Tân Hương, Kontum (Đức Cha tặng mỗi người 1 quyển).


Tĩnh tâm tháng 4/2014 theo Miền:


* Miền Pleiku: 8giờ sáng Thứ Tư ngày 02.4.2014, tại NT Thăng Thiên, Pleiku.


* Miền Kontum: 8giờ sáng Thứ Sáu ngày 04.4.2014, tại NT Tân Hương, Kontum.


Xin cám ơn Quý Cha.


VPTGM


Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...