N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông Báo Ngày 16-05-2014
(18:06:2014 |09:43 AM)
Vv Thường Huấn Linh Mục

TGM Kon Tum


Kontum ngày 15.6.2014

Kính thưa Quý Cha,
Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha chương trình thường huấn do Thầy Nguyễn Trung Hiếu trình bày.
* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum
* Thời gian: từ 8g30 sáng Thứ Ba ngày 24.6.2014 đến 16g00 chiều Thứ Năm ngày 26.6.2014.
** Xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và dây stola màu xanh.
Kính xin Quý Cha về tham dự đông đủ.
Xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang HoaCác Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...