N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

TĨNH TÂM LINH MỤC THÁNG 12 NĂM 2012
(27:11:2012 |05:27 AM)
Văn Phòng Tòa Giám Mục Kontum xin thông báo:

TĨNH TÂM LINH MỤC THÁNG 12 NĂM 2012


Kính mời Quý Cha về dự tĩnh tâm tháng 12 năm 2012


Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum.


Thời gian: từ 9g00 sáng Thứ Năm ngày 6 tháng 12 năm 2012 đến sau cơm trưa

Thứ Sáu ngày 7.12.2012


Kính mời Quý Cha tham dự tĩnh tâm đông đủ.


VPTGM kính báo.


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...