N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông báo tĩnh tâm linh muc tháng 5/2013
(24:04:2013 |01:49 AM)
Thông báo tĩnh tâm linh muc tháng 5/2013

TGM Kon Tum

Kính thưa Quý Cha,


Văn Phòng Tòa Giám Mục xin thông báo đến Quý Cha:


 

1. Ngày Người Cha Công Giáo (01.05.2013): tổ chức theo Miền (Kontum, Pleiku)(cha Quản Miền sẽ ấn định ngày, giờ, địa điểm tổ chức)


2. Tĩnh tâm linh mục tháng 5 năm 2013:


* Thời gian: từ 9giờ00 sáng Thứ Năm ngày 02 tháng 05 năm 2013 đến 9giờ00 sáng Thứ Sáu ngày 03 tháng 05  năm 2013.


* Địa điểm: Toà Giám Mục Kontum.


 3.  5giờ sáng Thứ Sáu (3.5.2013): Thánh Lễ mừng kỷ niệm 60 năm Linh Mục và mừng Bổn Mạng Cha Giacôbê Nguyễn Tấn Đường, tại Nhà Nguyện Tòa Giám Mục.Kính mời Quý Cha về tĩnh tâm đông đủ.Văn Phòng TGM kính báo


Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


Các Thông Báo Khác:
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
(27:04:2014 | 07:38 AM)
Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 5/2014
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
(28:03:2014 | 07:48 PM)
Thông Báo Của VPTGM
(21:03:2014 | 01:20 AM)
Thông Báo Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 4/2014

Xem Thêm...