N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(07:06:2014 | 11:39 AM)
Thư Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum (07-06-2014)
-  Kontum 07-06-2014
(07:01:2014 | 12:57 AM)
Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum
- Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum
(24:12:2013 | 10:37 AM)
Thư Mục Vụ Giáng Sinh Của Đức Giám Mục
- Thư Mục Vụ Giáng Sinh Của Đức Giám Mục
(18:03:2013 | 08:55 AM)
Thư mục vụ số 30/ VT/ 13/ Tgmkt
- Anh chị em rất thân mến
(15:03:2013 | 09:29 AM)
THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2013 &THÔNG BÁO Số 26/VT/’13/tgmkt
- Văn Phòng Toà Giám Mục xin kính chuyển đến Quý Cha, Quý Tu Sĩ và cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận Thư Mục Vụ Mùa Chay 2013 và thông báo của Đức Giám Mục Giáo Phận.
(12:02:2013 | 07:33 AM)
Về việc ăn chay và kiêng thịt
- Kính gửi
Quý Cha cùng Cộng Đồng Dân Chúa Giáo Phận Kontum.
(08:02:2013 | 05:39 AM)
Ngày nhà giáo & Ngày sinh viên Giáo Phận Kontum Năm 2013
- Ngày nhà giáo & Ngày sinh viên Giáo Phận Kontum Năm 2013
(06:01:2013 | 07:24 AM)
Thư Mục Vụ số 01/VT/13/tgmkt
- Thư Mục Vụ số 01/VT/13/tgmkt – Ngày biết ơn các tu sĩ
(14:05:2012 | 04:14 PM)
Thư Giám Mục Kontum gửi Hội Phanxicô Xaviê của Giáo phận Kontum tại Hoa Kỳ.
- GpKt, 14.05.2012: Vừa qua, có một vài thông tin thắc mắc về một Hội Phanxicô Xaviê "mới" lấy danh nghĩa của Giám mục Kontum kêu gọi để giúp đỡ Giáo phận Kontum, nhưng thực chất không thuộc Giáo phận Kontum. Sau đây là toàn văn lá thư của ĐGM Kontum gửi Hội Trưởng Phanxicô Xaviê - Gp. Kontum, chi nhánh tại Hoa Kỳ, để minh định về việc này.
(23:12:2011 | 09:12 PM)
Thư Mục Vụ Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 2011 của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum, 24.12.2011
-

TOÀ GIÁM MỤC KONTUM

Office of the Bishop - Diocese of Kontum

146 Trần Hưng Đạo - Kontum - Việt Nam

Số 113/VT/’11/TgmKt


Kontum, ngày 24 tháng 12 năm 2011


MỪNG ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2011

(22:12:2011 | 11:53 AM)
Thư của Đức Giám mục giáo phận Kontum gởi cho cha Giám đốc Caritas Kontum
- Ban Truyền thông Giáo Phận Kontum xin kính giới thiệu cùng Quí Vị Thư của Đức Giám Mục Giáo phận Kontum gởi cho Cha Giám Đốc Ban  BAXH- CARITAS  Giáo Phận Kontum.
(10:12:2011 | 11:22 AM)
Thư Cảm Ơn Của Đức Giám Mục Giáo Phận KonTum Trong Tang Lễ Đức Cha Alexis
- Tòa Giám Mục Giáo Phân  KonTum
(10:12:2011 | 10:56 AM)
Ngày Lễ Đức Mẹ Măng Đen Năm 2011
- Kính gửi:  Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông
               Linh Mục Tổng Đại Diện
               Cùng toàn thể Gia đình giáo phận Kon Tum.
(10:12:2011 | 07:22 AM)
Thư Của Đức Giám Mục Nhân Ngày Nhà Giáo 20-11-2011
- Kính gửi Quý Thầy Cô trong Giáo Phận Kon Tum.
(10:12:2011 | 06:51 AM)
Cáo Phó
- Giáo Phận Kon Tum – Việt Nam và Gia đình trân trọng báo tin