N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông Báo Của VPTGM
(14:01:2014 |09:07 PM)
Thông Báo Của VPTGM

Kontum ngày 14.01.2014


Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận,


Văn Phòng TGM xin thông báo Ngày gặp gỡ cuối Năm:


* Thời gian: Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm lúc 10giờ00 sáng Thứ Tư, ngày 22.01.2014


* Địa điểm: Nhà Nguyện Chủng Viện Thừa Sai Kontum, 146 Trần Hưng Đạo, Kontum.


* Thành phần: Xin mời Quý linh mục, Quý tu sĩ, Các chủng sinh và đại diện Hội Yao Phu, Ban Chức Việc hai Miền Kontum và Pleiku về tham dự.


* Sau Thánh Lễ, xin kính mời Quý Cha và Cộng Đoàn ở lại dùng cơm trưa, tại Tòa Giám Mục.


* Xin Quý Cha đồng tế mang theo áo alba. Áo lễ trắng đồng phục của TGM.


Xin cảm ơn Quý Cha và Cộng Đoàn.


VPTGM


Lm Luy Nguyễn Quang Hoa


Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...