N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)
(17:03:2014 |07:08 PM)

Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)


Thánh lễ Bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei


(17/03/2014)


Trong những ngày vừa qua, Đức cha Micae, Giám mục Giáo phận Kontum chúng ta đã thay đổi, thuyên chuyển các linh mục đến phụ trách giáo xứ hoặc chuyên sâu tiếng dân tộc trên địa bàn giáo phận. Ngày 17 tháng 03 năm 2014, Đức Giám mục đã thuyên chuyển cha PHAOLÔ NGUYỄN ĐỨC HỮU, nguyên chánh xứ Giáo xứ Kontum (Chính Tòa) về đảm nhận chánh xứ Giáo xứ Kontrang Mơnei, huyện Đăk Hà, Kontum.


Ban Mục vụ Truyền thông xin giới thiệu cùng quí gia đình Giáo phận một số hình ảnhvà bài sẻ chia Lời Chúa Thánh Lễ Bổ nhiệm của cha PHAOLÔ.


GPKONTUM (18.03.2014) KONTUM


XIN KÍNH MỜI
I – HÌNH ẢNH.
II – BẢI SẺ CHIA LỜI CHÚA CỦA ĐỨC GIÁO MỤC MICAE CHỦ TẾ THÁNH LỄ.


CLICK: https://soundcloud.com/nhaphuongnguyen/bai-giang-01Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...