N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Báo Pater (từ năm 2008 – 2010)
(30:12:2011 |07:41 AM)
Pater là Tờ Báo ra hàng Tháng của Giáo phận Kon Tum, nội dung là những tin tức của Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Hội Việt Nam cũng như những tài liệu và thông tin của Giáo phận Kon Tum.Đây là những số báo đã đăng từ năm 2008 đến 2010.


Xin đọc tại đây(Nếu máy Quý Vị đã có chương trình Acrobat).


Nếu chưa có Acrobat xin bấm vào đây để tải về (download) và cài đặt (install) vào máy Quý vị trước khi đọc.Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...