N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Sự hiệp thông trong Giáo hội là đề tài xuyên suốt cho những ngày tĩnh tâm của Giáo triều Roma.
(02:03:2012 |07:45 PM)
Vatican (Zenit 28/02/2012) - Như đã đưa tin, vị giảng phòng cho Ðức Thánh cha và các cộng tác viên của ngài trong Mùa Chay năm 2012 là Ðức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya, Tổng Giám mục Kinshasa, thuộc nước Cộng Hòa Dân Chủ Congo.

Trong một lần phỏng vấn với Ðài Vatican trước đây, Ðức Hồng y Pasinya nói rằng hiệp thông với Thiên Chúa, như được giải thích trong thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ là chủ đề chính của các bài giảng mà ngài giảng cho Giáo triều Roma.

Ðức Hồng y Pasinya giải thích rằng nếu hiệp thông với Thiên Chúa, thì từ nơi Người, Giáo hội mới có được "lòng xót thương" và một "hướng dẫn yêu thương. Chúng ta thấy thánh Gioan tông đồ chú tâm nhiều đến việc hiệp thông trong Giáo hội, dù là hiệp thông của các tín hữu với các tông đồ, hay giữa các tín hữu với Thiên Chúa, hay giữa các tông đồ với Thiên Chúa".

Theo Ðức Hồng y Tổng Giám mục Kinshasa thì đây là một chủ đề ý nghĩa và luôn luôn thích hợp vì trong đề tài này chúng ta nói về tất cả mọi vấn đề mà Giáo hội tiên khởi gặp phải, và chính Giáo hội ngày nay cũng có thể gặp phải ngày nay.

Ðề cập đến sự đổ vỡ của hiệp thông trong Giáo hội, Ðức Hồng y Pasinya cho rằng đó là vì sự thiếu đức tin, thiếu đức ái, một đổ vỡ về đức tin vì giáo huấn của các tông đồ không được tuân theo. Ðức Hồng y ghi nhận rằng "vào lúc khởi đầu của Giáo hội, có những người không tin vào Giêsu, cũng như ngày nay cũng có những người không tin vào Giêsu: họ không tin rằng Giêsu là Ðấng Thiên Sai, họ không tin rằng Giêsu đã nhập thể. Họ đã ở giữa chúng ta nhưng họ đã bỏ di. Ngày nay chúng ta cũng có những cộng đồng đã ở với chúng ta nhưng đã bỏ đi: tất cả những cộng đồng này, thực tế này đã được thánh Gioan đề cập đến trong thư thứ nhất của ngài".

Ðức Hồng y người Congo nói tiếp: "Thánh Gioan là người đã bắt đầu nói về đức tin nơi Giêsu Kitô, về sự hiệp thông với Thiên Chúa, đồng thời cho biết những tiêu chuẩn để được hiệp thông với Thiên Chúa".

Nói về ý nghĩa nối kết những lời trong thư của thánh Gioan với Mùa Chay thánh, Ðức Hồng y Tổng Giám mục Kinshasa trả lời rằng: "Trên thực tế, Mùa Chay là đi vào sa mạc với Chúa Giêsu và để được gần gũi Thiên Chúa hơn. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, chúng ta cũng phải tránh không để ma quỷ thuyết phục. Mùa Chay giúp chúng ta sống trong tình hiệp thông sâu đậm hơn với Thiên Chúa. Như vậy, hiệp thông với Thiên Chúa, trong Mùa Chay, khi bản văn của lá thư nói: 'Các bạn chiến thắng nhờ được Thần Khí xức dầu, nhờ Lời Chúa các bạn nhận được khi chịu phép rửa.'"

Trả lời câu hỏi về Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2012, trong đó Ðức Thánh cha Benedicto XVI nhấn mạnh rất nhiều về khía cạnh bác ái cụ thể, Ðức Hồng y Pasinya nói rằng: "Lời Ðức Thánh cha kêu gọi chúng ta hết sức chân thật: một khi ai đó đang ở Phi Châu và thấy sự nghèo khó, đau thương, chiến tranh, và tất cả những bất ổn đang diễn ra, người ấy không thể không nghĩ đến việc này. Chính vì thế chúng ta sẵn sàng đón nhận sứ điệp này của Ðức Thánh Cha, vì phù hợp với thực tại của chúng ta".

 R.V.A.


Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...