N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Giáo Miền Kontum Khai Mạc Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình 2014
(04:01:2014 |10:56 PM)
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng tiếp đoạn Video Clip ghi lại Thánh Lễ “NGÀY GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO MIỀN KONTUM, GIÁO PHẬN KONTUM”, tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hương vào ngày 30-12-2013 vừa qua

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng tiếp đoạn Video Clip ghi lại Thánh Lễ “NGÀY GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO MIỀN KONTUM, GIÁO PHẬN KONTUM”, tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hương vào ngày 30-12-2013 vừa qua. Đức Cha Micae, Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng với 17 linh mục trong Miền đồng tế và 253 đôi gia đình trẻ, chưa kể một số phụ huynh cùng tham dự Thánh Lễ đặc biệt này.


Đức Giám mục suy gẫm Lời Chúa rất sâu sắc, trình bày gom lại trong 3 điểm cụ thể, dễ hiểu và dễ đem ra thực hành hầu sống đời hôn nhân gia đình người Kitô hữu trong xã hội biến động ngày nay được xây dựng vững chắc trên nền tảng Lời Chúa.


Trong Thánh lễ, anh chị em gia đình trẻ một lần nữa lặp lại lời cam kết giao ước hôn nhân, đã tạo nên tâm tình sống đời sống lứa đôi Kitô giáo quyết tâm hơn, vững bền hơn.


GPKONTUM (05.01.2014) KONTUM


XIN KÍNH MỜI

Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...