N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thông Báo Của Ban Liên Tu Sĩ Và Giáo Dục
(07:01:2014 |12:40 AM)
Thông Báo Của Ban Liên Tu Sĩ Và Giáo Dục

Kontum ngày 7.1.2014

Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thông báo của Ban Liên Tu Sĩ và Ban Giáo Dục đến Quý Cha và Quý Cộng Đoàn, về việc Ngày Tu Sĩ, Giáo Viên Công Giáo và Sinh Viên Công Giáo.

* Địa Điểm: Tòa Giám Mục Kontum, 146 Trần Hưng Đạo, Kontum

* Thời gian (xin đính chính bản đã gửi): Thứ Hai ngày 3.2.2014 (Mùng 4 Tết Giáp Ngọ)

* Chương trình (xin mở file kèm)

VPTGMLm Luy Nguyễn Quang Hoa
Các Tin Tức Khác:
(12:05:2014 | 11:12 AM)
Ngày Phong Cùi Tại Giáo Phận Kontum (10.05.2014)
(12:05:2014 | 10:46 AM)
Pater Tháng 2 & 3 & 4 Và Tháng 5 Năm 2014
(06:05:2014 | 10:06 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)
(02:05:2014 | 12:22 PM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng năm 2014 MIỀN PLEIKU (28.04.2014)
(02:05:2014 | 11:51 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
(02:05:2014 | 11:40 AM)
Bài nói chuyện của Đức Cha Micae tại ĐCV Huế
(02:05:2014 | 11:39 AM)
Chuyến Du Hành Mục vụ của Đức Giám Mục Gioan Sion Khâm đến Attopeu-Paksé (năm 1944)
(17:03:2014 | 07:08 PM)
Thánh lễ bổ nhiệm Chánh xứ Kontrang Mơnei (17.03.2014)

Xem Thêm...