N, 00-00-2011   00 :00:00
Nội Dung Bài Chia Sẻ Tin Mừng Ngày Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Tại Măng Đen Vào Ngày 09.12.2017
(14:12:2017 |07:05 AM)
Bốn đặc ân đó là Đức Mẹ Maria được làm Mẹ của Thiên Chúa và tín điều này đã được xác định rất sớm trong Giáo Hội khi người ta thắc mắc về chính Chúa Giêsu, không biết Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa thật không?.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin ghi lại nội dung

bài chia sẻ Tin Mừng

của Đức Giám Mục Aloisio Nguyễn Hùng Vị

trong Ngày Đại Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

vào ngày 09/12/2017 tại Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum sau đây:


Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ đang hiện diện nơi đây.


Hôm nay ở tại Măng Đen này chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ Maria được Thiên Chúa yêu thương ban những ơn rất là quý và những ơn đó, chúng ta đã biết 4 đặc ân của Đức Mẹ, nghĩa là những ơn đặc biệt mà Thiên Chúa ban cách riêng cho Đức Mẹ. Bốn đặc ân đó là Đức Mẹ Maria được làm Mẹ của Thiên Chúa và tín điều này đã được xác định rất sớm trong Giáo Hội khi người ta thắc mắc về chính Chúa Giêsu, không biết Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa thật không?. Có những thắc mắc không biết ông Giêsu đó có phải người thật không? và cái điều đó liên quan đến Đức Mẹ nghĩa là ngày xưa ai sinh Chúa Giêsu nghĩa là sinh ra Chúa Giêsu về phần xác mà thôi, không có liên quan gì đến Ngôi Hai Thiên Chúa; như vậy Đức Mẹ chỉ là Mẹ của ông Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu có hai bản tính không thể tách biệt : con người Chúa Giêsu và bản tínhThiên Chúa. Như vậy đã rõ ràng Ngài là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai Thiên Chúa, cho nên nếu Đức Mẹ là Mẹ của con người Giêsu, thì Đức Mẹ cũng là Mẹ của Chúa Giêsu trong toàn thể Nhân tính và Thiên tính, là hai bản tính của Chúa Giêsu. Chính vì thế mà Công đồng Êphêsô đã vạch ý cho biết Đức Mẹ phải là Mẹ của Chúa Giêsu từ đó mới có tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Xem ra chúng ta thấy đơn giản dễ hiểu, nhưng mà ngay từ buổi đầu có những tranh luận thần học về vấn đề này. Nên người ta không dễ dàng đi đến xác quyết Đức Maria là người Mẹ Thiên Chúa. Từ đặc ân Đức Maria là Mẹ của Thiên Chúa đã kéo theo nhiều đặc ân khác như đã thấy trong lịch sử của Giáo Hội sẽ khám phá ra đầy đủng hơn sau này.


Vì biết Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, cho nên sự thường người ta nghĩ đến Đức Mẹ trong trắng trong mọi lãnh vực thì mới xứng đáng là Mẹ Thiên Chúa. Đây là tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội mà chúng ta mừng ngày hôm nay không phải có ngay từ thuở ban đầu. Ngay năm 1854 vào thế kỷ XIX Đức Giáo Hoàng mới định tín về chuyện đó cho nên đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội là một trong những đặc ân Đức Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa. Còn gồm hai đặc ân khác nữa, Đức Mẹ được đồng trinh trọn đời dù đã sinh con. Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu, nhưng Đức Mẹ được đồng trinh trọn đời, đó là những điều đặc biệt dành cho Đức Mẹ. Đặc ân thứ 4, được Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ, đó là Hồn xác lên trời. Chúa Giêsu lên trời nên chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời cả hồn lẫn xác. Thân xác của Chúa Giêsu được tôn vinh thì Đức Mẹ cũng vậy. Thân xác của Đức Mẹ và của Chúa Giêsu gắn kết liền với nhau, vậy thì Đức Mẹ đã cho Chúa Giêsu thân xác của mình để sinh ra Chúa Giêsu là con người giống như chúng ta, cho nên Chúa Giêsu lên trời cả hồn lẫn xác thì Đức Mẹ cũng xứng đáng để được ơn đó. Bốn đặc ân của Đức Mẹ đó là tín điều ở trong Giáo Hội công giáo. Tín điều là những điều đã tin, nếu ai không tin thì người đó không còn là người công giáo nữa. Cho nên các tín điều về Đức Mẹ là các điều chúng ta phải tin vì đó là những điều đã được định tín.


Hôm nay chúng ta mừng kính Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Vô Nhiễm Nguyên tội có nghĩa là không vướng mắc tội tổ tông đây là một tín điều thuộc đức tin công giáo và đã được Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Đức Giáo Hoàng công bố tín điều này dựa vào sự hiểu biết hơn về Kinh Thánh và dựa vào niềm tin phổ quát của dân Chúa.


Thật vậy, niềm tin phổ quát của dân Chúa về sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ đã có từ lâu trong Giáo Hội. Và việc kêu cầu với Đức Mẹ với tước hiệu là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội đã có từ năm 1830 khi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Catarina Laburê tại Paris, thủ đô nước Pháp, và cho thánh nữ Catarina Laburê biết tước hiệu đó. Từ năm 1830, tức là tước hiệu Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được kêu cầu 24 năm trước khi được định tín vào năm 1854. Và tín điều này đã được chính Đức Mẹ xác nhận 4 năm sau đó, khi hiện ra cho 1 cô bé nhà quê là cô Bênađeta tại Lộ Đức miền Nam nước Pháp vào năm 1858.


Đức Giáo Hoàng định tín không phải vì Đức Mẹ hiện ra, nhưng vì Giáo Hội càng ngày càng hiểu Kinh Thánh hơn. Hai bài đọc trong Thánh Lễ ngày hôm nay. Trong bài đọc thứ 1, trích sách Sáng Thế nói đến dòng dõi người phụ nữ đánh vào đầu con rắn thường được hiểu là chính Chúa Giêsu, con của Đức Mẹ. Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ khi Ngài rao giảng Tin mừng ở Palextina Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỉ. Nhưng nếu hiểu người phụ nữ chính là Giáo Hội, được coi như người mẹ, thì phần tử ưu tú của Giáo Hội là chính Đức Maria cũng chiến thắng ma quỷ, đạp đầu con rắn. Còn bài Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay cũng cho thấy Thiên thần Gabriel chào kính Đức Mẹ với một tên rất đặc biệt kính chào gọi Đức Mẹ là Đấng Đầy Ơn Phúc. Nếu đã đầy ơn rồi thì không còn chỗ cho bất cứ khiếm khuyết nào, không còn chỗ nào cho một tội lỗi nào chen vào, kể cả tội tổ tông truyền. Và Đức Mẹ xứng đáng được như vậy để xứng đáng làm Mẹ Thiên Chúa.


Hôm nay mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta vui mừng và cảm tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một người Mẹ trinh trong và thánh thiện như thế. Đức Mẹ là mẫu gương cho chúng ta noi theo, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở niềm vui bên ngoài.


Khi mừng lễ Đức Mẹ, chúng ta phải đem lòng yêu mến Đức Mẹ, bắt chước các nhân đức của Mẹ và làm theo lời Mẹ dạy bảo. Trước hết là bắt chước các nhân đức của Mẹ. Nhân đức nổi bật nơi Mẹ đó là khiêm nhường. Mẹ luôn nhận mình là nữ tỳ hèn mọn của Chúa, luôn lắng nghe lời Thiên Chúa và một khi hiểu được ý Chúa, Mẹ liền xin vâng và mau mắn thi hành thánh ý Ngài.


Xin cho chúng ta biết được thánh ý của Thiên Chúa để chúng ta cũng bắt chước Đức Mẹ mau mắn thi hành ý của Chúa trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng ta hỏi không biết ý Chúa ở đâu? Thì chúng ta có thấy ý Chúa qua lời Kinh Thánh, đó là Lời Chúa, Lời Chúa muốn chúng ta đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày; ý của Chúa chúng ta biết được qua Giáo Hội, qua những người có trách nhiệm trong Giáo Hội dạy dỗ chúng ta, giáo huấn chúng ta; ý Chúa có thể được nghe qua tiếng lương tâm của chúng ta, ý của Chúa muốn chúng ta làm điều lành xa lánh điều giữ, đó là tiếng lương tâm mà Chúa nói cho chúng ta trong thâm tâm bản thân con người chúng ta, trong mỗi con người của chúng ta, rồi chúng ta bắt chước gương bác ái của Đức Mẹ.


Đức Mẹ khi nghe tin người chị họ là Ysave mang thai trong lúc tuổi già, liền vội vã lên đường, băng rừng vượt núi, đến tận nhà người chị họ và ở lại giúp đỡ cho đến khi người chị họ được sinh con một cách tốt đẹp nhất.


Như vậy chúng ta xin bắt chước Đức Mẹ để chúng ta cũng biết yêu thương, phục vụ, giúp đỡ những anh chị em của chúng ta nhất là những người nghèo khổ bệnh tật cần đến những bàn tay nâng đỡ của chúng ta.


Có một lần đại diện tòa thánh Đức Tổng Giám Mục Girreli khi Ngài lên Măng đen này nhìn thấy đôi bàn tay bị cụt mất của Đức Mẹ thì Đức Tổng Giám Mục Girreli có một ý tưởng rất hay, đó là mời gọi tất cả chúng ta hãy cho Đức Mẹ mượn đôi tay để làm việc thiện cho những anh chị em xung quanh chúng ta như Đức Mẹ ngày xưa đã thể hiện bác ái sâu sắc đối với những người khác và đối với bà Isave. Chúng Ta cũng có thể bắt chước nhân đức khó nghèo của Mẹ cũng như của thánh Gia Thất. Đức Mẹ đã được chọn làm Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai, nhưng Đức Mẹ không sống như một bà hoàng, Đức Mẹ đã sống đơn sơ khó nghèo tại làng quê Nadaret, sinh con trong một hang đá nghèo hèn tại Bêlem. Mẹ đã sống nghèo cho thấy rằng mọi sự ở trần gian này, mọi sự đều hư vô, tất cả rồi sẽ qua đi. Chúng ta xin cho chúng ta bắt chước Đức Mẹ để có một tinh thần nghèo khó. Tinh thần nghèo khó đó là không chạy theo tham vọng, sa hoa. Tuổi trẻ ngày hôm nay luôn chạy theo hàng hiệu, những thứ đắt tiền. những sản phẩm mới ra lò có lẽ để khoe khoang cho người khác biết được mình có những thứ đắt tiền. Nghèo khó không phải vấn đề vật chất nhưng nghèo trong cách sống của mỗi người chúng ta, chúng ta biết từ bỏ những đam mê, đó là chúng ta cũng đã sống tinh thần nghèo khó. Đêm qua có lời diễn nguyện đã mời gọi giáo dân đặc biệt các ông phải biết kiềm chế bản thân ăn nhậu say sưa men rượu …., thứ nhất nó là hại sức khỏe của mình, thứ hai là phá hoại hạnh phúc trong gia đình và thứ đến gây gương mù cho những người khác.


Chúng ta phải bắt chước Đức Mẹ là phải biết sống tâm tình hiến dâng. Khi hồi nhỏ Đức Mẹ đã dâng mình cho Chúa; khi sinh con, Mẹ cũng dâng Người con yêu dấu của mình và đã xin vâng phú dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Chúng ta cũng bắt chước Đức Mẹ để hiến dâng cho Chúa cuộc đời của chúng ta, những vui buồn, sướng khổ, những vất vả, những cố gắng của chúng ta, và khi dâng cho Chúa thì chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời chúng ta.


Chúng ta quý mến Đức Mẹ là chúng ta hãy nghe lời Mẹ dạy, làm theo lời khuyên nhủ của Mẹ. Cách đây 100 năm vào năm 1917 Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima đã đưa ra 3 lời nhắn nhủ: thứ nhất phải ăn năn đền tội, thứ hai biết tôn sùng trái tim Mẹ, thứ ba siêng năng lần hạt mân côi. Thực hiện được ba lời nhắn nhủ trên để có sự bình an trong tâm hồn và đem lại sự bình an trên thế giới. Ước gì mừng lễ Đức Mẹ ngày hôm nay, chúng ta biết bắt chước Đức Mẹ, biết sống sứ điệp của Mẹ, nghĩa là biết thi hành mệnh lệnh của Mẹ, luôn luôn sám hối tội lỗi chúng ta và biết yêu mến Đức Mẹ và siêng năng lần hạt mân côi theo lời Mẹ mời gọi chúng ta. Chúng ta ngày hôm nay mừng lễ Đức Mẹ, chúng ta cầu nguyện ý chúng ta trong tâm tình tạ ơn Chúa và xin Chúa ban cho mỗi một người chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho giáo xứ của mỗi người chúng ta, cho giáo phận chúng ta được sự bình an và được mọi ơn lành phần hồn phần xác. Amen.


GPKONTUM (14/12/2017) KONTUM


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(27:05:2019 | 09:08 PM)
Vatican News phỏng vấn cha Giuse Nguyễn Văn Uy
(27:05:2019 | 02:31 AM)
Thiệp Mời
(26:05:2019 | 07:36 PM)
ĐTC Phanxicô giới thiệu sách “YOUCAT for Kids. Giáo lý Công giáo cho Trẻ em và cha mẹ”
(24:05:2019 | 01:10 AM)
Cáo Phó
(23:05:2019 | 06:21 PM)
Đại hội thứ 21 của Caritas quốc tế tại Roma
(22:05:2019 | 06:05 PM)
Hãy cầu nguyện cho mọi người và trong mọi hoàn cảnh
(21:05:2019 | 08:24 PM)
Đức Thánh Cha: Đảm nhận đời mình với bình an của thầy Giê-su
(21:05:2019 | 07:57 PM)
Giáo phận Xuân Lộc : Ngày Họp Mặt của Anh Chị Em Dân Tộc
(20:05:2019 | 08:30 PM)
ĐTC tiếp Tổng tu nghị Hội thừa sai Milano (PIME)
(20:05:2019 | 02:15 AM)
Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
(17:05:2019 | 08:37 PM)
Dù sự ác hiện diện khắp nơi, Chúa Giêsu luôn đứng về phía chúng ta
(17:05:2019 | 08:20 PM)
Tiết Dục Trong Hôn Nhân
(17:05:2019 | 01:33 AM)
Thư Mời
(15:05:2019 | 08:28 PM)
Phỏng vấn cha Tôma Vũ Quang Trung về Uỷ ban Tu sĩ trực thuộc HĐGMVN
(15:05:2019 | 07:32 PM)
"Con Người Mới, Đời Sống Mới"
(15:05:2019 | 01:12 AM)
ĐTC truyền chức 19 tân linh mục
(13:05:2019 | 06:36 PM)
ĐTC Cho Phép Hành Hương Chính Thức Tại Mễ Du
(13:05:2019 | 01:21 AM)
Vesak 2019: Sứ điệp của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski
(12:05:2019 | 08:01 PM)
Nội Dung Tổng Quát Tự Sắc Mới Của Đức Thánh Cha Phanxicô
(12:05:2019 | 07:43 PM)
Tâm Tình Ngày Bệnh Nhân Phong 2019

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây