N, 00-00-2011   00 :00:00
Một Chúa Ba Ngôi - Mùa Thường Niên Chúa Nhật Năm B
(25:05:2018 |03:08 AM)
Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là tín điều quan trọng trong đức tin Kitô giáo, cao siêu và khó hiểu, bởi vì nhân lọai không biết gì về Thiên Chúa ngoài những gì Đức Giêsu Kitô mặc khải cho.

Mùa Thường Niên Chúa Nhật Năm B.

Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28, 16-20

Lễ CHÚA BA NGÔI.


MỘT CHÚA BA NGÔI


Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là tín điều quan trọng trong đức tin Kitô giáo, cao siêu và khó hiểu, bởi vì nhân lọai không biết gì về Thiên Chúa ngoài những gì Đức Giêsu Kitô mặc khải cho. Truyền thuyết kể rằng: Có lần thánh Âu-tinh, một đầu óc vĩ đại uyên thâm về triết lý và thần học, đã bỏ công sức suy nghĩ thấu đáo về tín điều nầy, đang tư duy khi đi bách bộ trên bãi biển, thì ngài thấy một trẻ em đào một lỗ đáo trên bãi cát, rồi lấy chiếc vỏ sò múc nước biển đổ vào lỗ đáo đó. Thánh nhân lấy làm lạ, dừng chân hỏi em bé đó tại sao làm việc vô lý như vậy, em bé đó trả lời: việc tôi đang làm thì hợp lý hơn điều ngài đang suy nghĩ. Nói xong em biến đi. Đó là một thiên thần muốn nói cho thánh Âu-tinh biết sự cao siêu mầu nhiệm của tín điều Một Chúa Ba Ngôi. Đầu óc con người không tài nào suy thấu. Chúng ta cũng không tham vọng quán triệt tín điều này, chỉ biết rằng Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa tình yêu năng động trong trong sáng tạo, nhân lành trong cứu độ nhân lọai, Thiên Chúa không cô đơn trong tháp ngà của mình, nhưng là một Thiên Chúa có tương quan liên vị giữa các ngôi Cha, Con và Thánh Thần.


Công thức ba ngôi này được chúng ta nhắc lại mỗi khi bắt đầu mọi việc thờ phượng: “Nhơn danh Cha và Con và Thánh Thần”. Công thức này được chính Đức Giêsu Kitô dạy cho các môn đệ trước khi về trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (x. Bài Tin Mừng. Mt 28, 16-20). Nhiều lần trong cuộc sống Đức Giêsu nói về Cha, nói về Thánh Thần. Người khẳng định sự đồng nhất giữa Người và Cha “Cha và Thầy là một”. Có môn đệ muốn Đức Giêsu tỏ cho thấy Cha một lần để khỏi thắc mắc, Người đã trả lời: Philípphê ơi! Thầy ở với anh bao nhiêu lâu rồi mà anh còn hỏi như thế. Ai thấy Thầy là thấy Cha. Lời nầy cho thấy có sự đồng nhất và khác biệt nơi các ngôi. Thật vậy có sự đồng nhất về bản thể thần linh, về đồng hiện hữu trong thời gian và về đồng quyền năng giữa Cha, Con và Thánh Thần; tuy nhiên cũng có sự khác biệt giữa Cha và Con, giữa Con và Thánh Thần, cái làm cho các ngôi khác biệt nhau đó là mối tương quan: Cha sinh ra Con, Con được Cha sinh ra mà không thể nói ngược lại, Thánh thần nhiệm xuất từ Cha và Con chứ không phải Thánh Thần sinh ra từ Cha và Con.


Cha, Con và Thánh Thần là một tổ hợp tình yêu đầy năng động, sức năng động này chảy tràn sang trong sáng tạo nhân lọai, mục đích là mời gọi con người tham dự vào sự sống thần linh. Thánh Môsê đã vạch cho dân Ítraen thấy tương quan kỳ diệu nầy giữa Thiên Chúa và dân Do thái: “Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh em đã nghe? Hoặc có thần nào đã ra công chọn lấy cho mình một dân tộc … đã làm các dấu lạ điềm thiêng… đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền như Đức Chúa đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh em không?” (x. Bài Đọc 1. Đnl 4, 32-34.39-40). Như thế Thiên Chúa không xa cách con người nhưng gần gũi tiếp cận nâng đỡ con người trong cơn họan nạn, Người nói với con người, tuyển chọn và yêu thương con người, Người can thiệp để giải cứu con người. Người không phải là quan tòa nghiêm minh chỉ biết trừng phạt khi con người sai phạm. Nhưng Người sai Thần Khí của Người tới hướng dẫn những ai là con cái Thiên Chúa . “ Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: ‘Áp-ba! Cha ơi!’”(x. Bài Đọc 2. Rm 8,14-17).


Người Kitô hữu có mối tương quan với Thiên Chúa, được làm con của Cha, làm em của Đức Giêsu và được Thánh Thần hướng dẫn. Người Kitô hữu không bao giờ cô độc vì có mối quan hệ với Ba Ngôi Thiên Chúa. Một khi lãnh nhận Thần Khí, Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nghĩa là được sống trong tương quan cha con, anh em với Thiên Chúa. Mối liên hệ này cần phải làm cho lan rộng khắp nơi, tức là đưa muôn dân trở thành môn đệ của Đức Giêsu bằng phép rửa tội. Đó là lệnh truyền của Đức Giêsu trước khi về trời, và cũng là sự thúc bách của Tin Mừng. Lệnh truyền nầy cho đến hôm nay được Giáo Hội quan tâm thi hành bằng các công trình truyền giáo trên khắp thế giới.


Lạy Chúa Ba Ngôi, con thật sự hạnh phúc được sống trong tương quan với Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin Chúa làm cho muôn dân biết nhìn nhận Chúa là Thiên Chúa thật và mọi người là anh em. Amen


Luy Gonzaga Nguyễn quang Vinh

Gx. Đức An – Gp. Kontum

GPKONTUM (25/05/2018) KONTUM


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(26:01:2019 | 08:06 AM)
Lịch Dâng Lễ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi Tại TTHH Măng Den Dịp Tết
(26:01:2019 | 08:06 AM)
Lịch Dâng Lễ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi Tại TTHH Măng Den Dịp Tết
(26:01:2019 | 08:04 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Ngôi Mộ Mơi – Di Dời Hài Cốt Và Cầu Nguyện Cho Cha Phê-rô
(26:01:2019 | 08:01 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Ngôi Mộ Mơi – Di Dời Hài Cốt Và Cầu Nguyện Cho Cha Phê-rô
(26:01:2019 | 07:55 AM)
Suy Tôn Lời Chúa
(26:01:2019 | 07:52 AM)
Caritas Kontum Và St. Lazarus Village Hàn Quốc Với Bệnh Nhân Phong
(19:01:2019 | 05:13 PM)
Cầu Nguyện Trước Phần Mộ Đầu Tiên (năm 1857) Tại Kon Kơ Xâm Của Cha Bề Trên Phê-rô Combes Bê
(19:01:2019 | 05:10 PM)
Cuộc Trao Đổi Giữa Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Với Cha Antôn Nguyễn Văn Binh
(19:01:2019 | 05:07 PM)
Rượu Ngon Cana
(19:01:2019 | 05:01 PM)
Kơ Xâm Khu Di Tích Mộ
(19:01:2019 | 04:54 PM)
Thánh Lễ Di Dời Khu Mộ Cha Combes
(15:01:2019 | 04:05 AM)
Cuộc Trao Đổi Giữa Ban Mục Vụ Truyền Thông Gp. Kontum Với Anh Đại Diện Giáo Xứ Lệ Chí Đang Thi Công
(15:01:2019 | 04:02 AM)
Cha Hài Lòng Về Con
(15:01:2019 | 03:58 AM)
Vùng Đất Núi Nai Xã Đăk Blà Tỉnh Kontum – Kon Kơ Xâm, Xã Hà Tây, Tỉnh Gia Lai
(15:01:2019 | 03:46 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn, Mừng 70 Năm Tuổi Và Mừng Ngân Khánh Linh Mục
(15:01:2019 | 03:18 AM)
Núi Nai – Kong-Juei
(09:01:2019 | 01:10 AM)
Kỷ Niệm 110 Năm Ngày Thành Lập Hội Yao Phu Giáo Phận Kontum (1908-2018)
(09:01:2019 | 01:03 AM)
Kỷ Niệm 10 Năm Làm Phép Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Kon Jơdri Xã Đăk Rơwa
(06:01:2019 | 08:50 AM)
Thánh Lễ Tất Niên Năm Mậu Tuất
(06:01:2019 | 08:41 AM)
Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây