N, 00-00-2011   00 :00:00
Bảng Phân Công Việc Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh TĐVN
(31:10:2018 |06:58 PM)
Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Gia Đình Giáo Phận Bảng phân công việc Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh TĐVN

Văn Phòng TGM xin kính gửi đến Gia Đình Giáo Phận

Bảng phân công việc Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh TĐVN.


PHÂN CÔNG

LỄ BẾ MẠC NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

LỄ THÁNH CUÉNOT, BỔN MẠNG GIÁO PHẬN KONTUM

BỔN MẠNG HỘI CÁC CHÚ YAO PHU


* Địa điểm: Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

* Thời gian: 05g30 sáng thứ Tư, ngày 14-11-2018


I. THÁNH LỄ


1. Hát Lễ: Gx Chánh Tòa.

2. Múa Bộ Lễ và Cồng Chiêng (đoàn rước): Gx Chánh Tòa.

3. Giúp lễ: Các Thầy giúp năm.

4. Cắm hoa, Dâng Lễ Vật: Dòng Ảnh Phép Lạ.

5. Đọc bài đọc 1: 01 Chú Yao Phu Trẻ. (tiếng Kinh)

6. Đọc bài đọc 2: Giáo xứ Tân Hương. (tiếng Kinh)

7. Bài Tin Mừng: Thầy Ptế Phát và Thầy Ptế Minh SJ (tiếng Kinh và tiếng Bahnar)

8. Lời Nguyện Tín Hữu: 01 Yă APL, 01 Thầy ĐCV, 01 Gx Phương Nghĩa, 01 Gx Võ Lâm.

9. Dẫn Lễ: 01 Yă APL và anh Hiền.

10. Phụ trách các điểm Rước Lễ: Câu Biện hạt Kon Tum.

11. Phụ trách đoàn rước: Anh Nguyên Vũ. (Gx Phương Nghĩa)


II. TỔ CHỨC


1. Bàn Thờ và bàn phụ: Gx Tân Hương. (05 bàn)

2. Giữ xe: Gx Phương Nghĩa.

3. Trật tự trong và ngoài: Câu biện hạt Kon Tum.

4. Hàng rào danh dự và tiền cảo: Thiếu Nhi Thánh Thể.

5. Ghế đồng tế: Gx Chánh Tòa.

6. Ghế giáo dân: Gx Tân Hương.

7. Y Tế: Caritas Giáo phận.

8. Âm thanh và ánh sáng: Gx Chánh Tòa.

9. Điểm tâm: Cha quản lý Giáo phận.


III. GIẢI TỘI:


Tối thứ Ba, ngày 13-11-2018: xin Quý Cha giúp Giải tội tại Nhà thờ Chánh Tòa từ 19g30.


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CỦA CÁC CHÚ YAO PHU


Sau Thánh Lễ và điểm tâm sáng 14.11.2018, chương trình như sau:

08g30 – 09g30: Đức Giám Mục gặp các Chú. (trong nhà thờ)

09g30 -10g00: Giải lao.

10g00 – 10g45: Cha Bề Trên Hội Yao Phu huấn từ.

10g45 – 11g00: Chuẩn bị Chầu Thánh Thể.

11g00 – 11g30: Chầu Thánh Thể. (tuyên hứa lại)


Kết thúc.


VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (31/10/2018) KONTUM


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(31:10:2018 | 07:14 PM)
Nghe Đây Hỡi Ít-ra-en
(31:10:2018 | 06:58 PM)
Bảng Phân Công Việc Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Các Thánh TĐVN
(31:10:2018 | 06:52 PM)
Xây Dựng Nhà Đa Năng 25.10.2018
(27:10:2018 | 07:28 PM)
Thánh Lễ Khai Mạc Hội Nghị Thường Niên Caritas Việt Nam 2018
(27:10:2018 | 07:25 PM)
10 Năm Tái Lập Caritas Việt Nam 26/10/2018
(27:10:2018 | 06:36 PM)
Con Đường Sáng
(24:10:2018 | 08:40 AM)
Thư Kêu Gọi Giúp Đỡ Giáo Phận
(24:10:2018 | 08:30 AM)
Thư Kêu Gọi Của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum
(23:10:2018 | 03:04 AM)
Video Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Kontum 19.10.2018
(21:10:2018 | 08:30 AM)
Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Kontum Ngày 19.10.2018
(20:10:2018 | 08:41 AM)
Chúa Nhật Truyền Giáo
(20:10:2018 | 03:00 AM)
Thông Báo
(20:10:2018 | 02:56 AM)
Bài Thương Khó Theo Isaia
(13:10:2018 | 03:44 AM)
Cảnh Giác Của Cải
(13:10:2018 | 03:40 AM)
Lễ Làm Phép và Khánh Thành Nhà Nguyện GIOAN BAOTIXIA 11.10.2018
(09:10:2018 | 10:01 PM)
Thiệp Mời Linh Mục
(09:10:2018 | 09:47 PM)
Thông Báo Của Caritas Gp. Kontum
(09:10:2018 | 09:41 PM)
Đêm Cầu Nguyện Khai Mạc Tháng Mân Côi
(09:10:2018 | 09:30 PM)
Giáo Xứ Tiên Sơn Giáo Phận Kontum Mừng Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Mân Côi Năm 2018
(09:10:2018 | 09:23 PM)
“Chúng Ta Vì – Duy Nhất, Liên Đới, Sáng Tạo”

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây