N, 00-00-2011   00 :00:00
Nghe Đây Hỡi Ít-ra-en
(31:10:2018 |07:14 PM)
Mùa Thường Niên Chúa Nhật 31 Năm B. Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12, 28-34

NGHE ĐÂY HỠI ÍT-RA-EN


Dân Do thái từ thời Cựu ước đã chiếu sáng niềm tin độc thần giáo của mình ngay khi họ ở giữa các dân tộc theo đa thần giáo, thờ ma lạy quỷ, các ngẫu thần được tạo nên do sáng kiến của con người. Tôn thờ một Thiên Chúa là một điều rất lạ, đã gây ngạc nhiên cho các nhà nghiên cứu tôn giáo và dân tộc học, phải chăng Thiên Chúa đã can thiệp và mặc khải cho họ. Niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất vẫn sống mạnh nơi dân tộc nầy cho đến ngày nay.


Niềm tin độc thần nầy cũng là niềm tin chung cho các anh em Kitô giáo, cho dù họ là Công giáo, Tin lành giáo, Anh giáo hay Chính thống giáo (Tôi tin Một Thiên Chúa. Credo in unum Deum). Niềm tin căn bản nầy được dân Do thái ngày 3 lần tuyên xưng trong kinh nguyện của họ : “Nghe đây hỡi Ít-ra-en”. Lời kinh diễn tả đức tin căn bản và nền tảng của tôn giáo Do thái, tin vào một Thiên Chúa Độc Nhất, lời kinh làm nhớ lại các giao ước và thu tóm mọi lề luật trong tình yêu Thiên Chúa.

Ngày hồi hương từ đất Ba Ben (năm 587-539) theo chiếu chỉ của Cyrus vua Ba Tư, dân Do thái ôm theo mình 613 luật về lại cố hương, gồm 365 luật cấm và 248 luật khuyến thiện, quá nhiều luật lệ khiến họ tranh cãi nhau không biết Luật nào quan trong nhất. Vấn nạn được đặt ra cho Đức Giê-su: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu? …. Nghe đây hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất …. Người phải yêu mến Đức Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực người. Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu thương thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trong hơn các điều răn đó” c.29-31 (x. Bài Tin Mừng Mc 12, 28b-34).


Thánh Môsê trong sách Đệ Nhị Luật nhấn mạnh đến việc kính sợ Thiên Chúa: “Anh em sẽ kính sợ Thiên Chúa mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em và lo đem ra thực hành những điều ấy, anh em sẽ được sống hạnh phúc” (x. Bài Đọc 1. Đnl 6, 2-6). Thật ra từ thời Cựu ước sách Đệ Nhị Luật và sách Lêvi đã nói đến hai tình yêu nầy . Đức Giêsu là Môsê Mới, đấng Giải phóng và nhà Lập luật đem lại điều mới lạ khi liên kết hai tình yêu ấy lại, yêu Thiên Chúa và yêu con người là một.

Sở dĩ gọi đây là điều răn mới vì tình yêu nầy không biết đến biên giới và yêu vô điều kiện. Đức Giêsu liên kết hai tình yêu nầy nên một đến nỗi đồng hóa mình vốn là Thiên Chúa với kẻ hèn mọn nhất. Khi anh em làm điều lành hay dữ cho người hèn mọn nhất là anh em làm cho chính Đức Kitô. Đức Giêsu đồng hóa mình với con người hèn kém bị bỏ rơi (x. Mt 25, 40. 45: về tiêu chí phán xét). Yêu Thiên Chúa thì không thể ghét bỏ con người, người ta không thể nhơn danh Thiên Chúa để sát hại đồng loại mình. Văn minh tình thương không biết đến hận thù và chết chóc vì không có tôn giáo chân thật nào lấy máu đồng loại để tế thần.

Lạy Chúa Giêsu xin cho con biết yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân, xin cho con biết tôn trọng phẩm giá cao quý và liên đới với họ trong mọi hoàn cảnh vì họ là hiện thân của Đức Kitô. Amen


Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. ĐỨC AN- GP. KONTUM

GPKONTUM (01/11/2018) KONTUM


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(06:03:2019 | 01:28 AM)
Thư Mùa Chay Của Đức Cha Aloisiô - Giám Mục Giáo Phận Kontum
(05:03:2019 | 04:08 AM)
Đến Kon Kơ Xâm
(05:03:2019 | 04:05 AM)
Đường Sa Mạc
(05:03:2019 | 04:02 AM)
Sứ Điệp Mùa Chay Năm 2019 Của ĐTC
(02:03:2019 | 09:26 AM)
Sang Bờ Bên Kia : Tầm Nhìn Của Người Lãnh Đạo Mục Vụ
(02:03:2019 | 09:22 AM)
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Trả Lời Phỏng Vấn Sau Khi Dự Hội Nghị Về Bảo Vệ Trẻ Em
(02:03:2019 | 09:16 AM)
Xem Quả Biết Cây
(02:03:2019 | 09:12 AM)
Hòa Lan -Khí Cụ Bình An
(27:02:2019 | 07:03 AM)
Xin Hãy Về Kơ Xâm
(24:02:2019 | 08:44 AM)
Cha Bề Trên Combes Bê Vượt Đại Dương Bị Cướp Sát Thương
(24:02:2019 | 08:42 AM)
Thánh Lễ Giỗ Giáp 35 Năm Ngày Qua Đời (1984-2019) Của Đức Cha Phao-lô Kim
(22:02:2019 | 07:31 PM)
Không Có Kẻ Thù
(22:02:2019 | 08:01 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Đăk Tân, Giáo Hạt Kontum
(22:02:2019 | 07:48 AM)
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Ngày Thế giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 53
(16:02:2019 | 06:08 AM)
Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ Đăk Tân Ngày 20 Tháng 2 Năm 2019
(16:02:2019 | 05:17 AM)
Con Đường Hạnh Phúc
(16:02:2019 | 05:14 AM)
Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 35 (1984-2019) Của Đức Cha Paul Léon Seitz (Kim)
(13:02:2019 | 06:08 PM)
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen – Mồng Năm Tết Kỷ Hợi 2019
(13:02:2019 | 06:08 PM)
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen – Mồng Năm Tết Kỷ Hợi 2019
(12:02:2019 | 03:08 AM)
Về Kơ-xâm Nhớ Người

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây