N, 00-00-2011   00 :00:00
Về Kơ-xâm Nhớ Người
(12:02:2019 |03:08 AM)
Ban mục vụ Truyền thông Kon Tum một lần nữa xin giới thiệu bài thơ với tâm tình “VỀ KƠ-XÂM NHỚ NGƯỜI” của Thiên Ân trong dịp đầu năm Kỷ Hợi 2019

VỀ KƠ-XÂM NHỚ NGƯỜI

Thiên Ân


Ai về rừng núi Kơ-xâm

Viếng người tiền bối, nguyện thầm lời kinh

Bok Bê vâng Chúa uy linh

Xa quê, xa nước hiến mình vì yêu

Gian nan cực khổ trăm chiều

Tiên phong mở lối, gieo nhiều yêu thương

Bok Bê vất vả khôn lường

Giảng rao Lời Chúa tình thương tuyệt vời

Bước chân rảo khắp núi đồi

Tin Mừng đem đến bầu trời Bahnar

Tây Nguyên, cha chọn là nhà

Xác xin gởi đất, hồn hoa về Trời.


Kon Tum 12/2/2019

Thiên Ân
KON KƠXÂM – KON TUM

(Khơi nguồn tiếp bước)


Kon Kơxâm núi non ngàn hiểm trở,

Cha Com-bê yên nghỉ tại nơi đây,

Nên chứng tích một Tình Yêu Thiên Chúa,

Đã thi ân giáng phúc cho nơi này.


Tin Mừng đến trên những người miền Thượng,

Trên đất lành như những hạt giống rơi,

Nhờ bàn tay Cha hiền thương khai phá,

Chúng con nay hưởng Ân Lộc Chúa Trời.


Ước mong rằng Cha đang ở bên Chúa,

Xin ghé mắt nhìn xem Giáo Phận này,

Trên đoàn con mà nguyện giúp cầu thay,

Cho chúng con bền vững lòng son sắt.


Tạ Ơn Chúa, Nguồn yêu thương vô tận,

Cho chúng con được gặp vị Cha hiền,

Hôm nay đây chúng con hằng trông cậy,

Mai sau về hưởng vinh phúc vô biên.


Tu sĩ Đaminh Khái OFM

Plei Ku, ngày 12/2/2019


GPKONTUM (12/2/2019) KONTUMCác Tin Tức - Bài Viết Khác:
(06:03:2019 | 01:28 AM)
Thư Mùa Chay Của Đức Cha Aloisiô - Giám Mục Giáo Phận Kontum
(05:03:2019 | 04:08 AM)
Đến Kon Kơ Xâm
(05:03:2019 | 04:05 AM)
Đường Sa Mạc
(05:03:2019 | 04:02 AM)
Sứ Điệp Mùa Chay Năm 2019 Của ĐTC
(02:03:2019 | 09:26 AM)
Sang Bờ Bên Kia : Tầm Nhìn Của Người Lãnh Đạo Mục Vụ
(02:03:2019 | 09:22 AM)
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Trả Lời Phỏng Vấn Sau Khi Dự Hội Nghị Về Bảo Vệ Trẻ Em
(02:03:2019 | 09:16 AM)
Xem Quả Biết Cây
(02:03:2019 | 09:12 AM)
Hòa Lan -Khí Cụ Bình An
(27:02:2019 | 07:03 AM)
Xin Hãy Về Kơ Xâm
(24:02:2019 | 08:44 AM)
Cha Bề Trên Combes Bê Vượt Đại Dương Bị Cướp Sát Thương
(24:02:2019 | 08:42 AM)
Thánh Lễ Giỗ Giáp 35 Năm Ngày Qua Đời (1984-2019) Của Đức Cha Phao-lô Kim
(22:02:2019 | 07:31 PM)
Không Có Kẻ Thù
(22:02:2019 | 08:01 AM)
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Đăk Tân, Giáo Hạt Kontum
(22:02:2019 | 07:48 AM)
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Phanxicô Cho Ngày Thế giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 53
(16:02:2019 | 06:08 AM)
Thiệp Mời Khánh Thành Nhà Thờ Đăk Tân Ngày 20 Tháng 2 Năm 2019
(16:02:2019 | 05:17 AM)
Con Đường Hạnh Phúc
(16:02:2019 | 05:14 AM)
Thánh Lễ Giỗ Lần Thứ 35 (1984-2019) Của Đức Cha Paul Léon Seitz (Kim)
(13:02:2019 | 06:08 PM)
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen – Mồng Năm Tết Kỷ Hợi 2019
(13:02:2019 | 06:08 PM)
Thánh Lễ Kính Đức Mẹ Măng Đen – Mồng Năm Tết Kỷ Hợi 2019
(12:02:2019 | 03:08 AM)
Về Kơ-xâm Nhớ Người

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây