N, 00-00-2011   00 :00:00
Thánh Lễ Giỗ Giáp 35 Năm Ngày Qua Đời (1984-2019) Của Đức Cha Phao-lô Kim
(24:02:2019 |08:42 AM)
Ngài Là Giám Mục Thứ 3 Của Giáo Phận Kontum Tính Từ Năm 1933. Đức Cha Alosiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kontum Chủ Tế, Hơn 70 Linh Mục Đồng Tế, Đông Đảo Nam Nữ Tu Sĩ Và Tín Hữu Kinh Cũng Như Dân Tộc Hiệp Dâng Thánh Lễ

Thánh Lễ Giỗ Giáp 35 Năm Ngày Qua Đời (1984-2019) Của Đức Cha Paul Léon Seitz

(Đức Cha Phao-lô Kim), Nguyên Giám Mục Kontum – Hiệu Tòa Catula (1951-1960),

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Kontum (1960-1975), Qua Đời Tại Pháp (24/02/1984).

Ngài Là Giám Mục Thứ 3 Của Giáo Phận Kontum Tính Từ Năm 1933.

Đức Cha Alosiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kontum Chủ Tế,

Hơn 70 Linh Mục Đồng Tế,

Đông Đảo Nam Nữ Tu Sĩ Và Tín Hữu Kinh Cũng Như Dân Tộc

Hiệp Dâng Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Đức Cha Phao-Lô Kim,

Vào Sáng Ngày 22/2/2019 Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum.


XIN KÍNH MỜIGPKONTUM (24/02/2019) KONTUM


Các Tin Tức - Bài Viết Khác:
(08:05:2019 | 01:49 AM)
ĐTC Phanxicô gặp các bạn trẻ Bắc Macedonia
(07:05:2019 | 06:45 PM)
Thánh Lễ an táng Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(07:05:2019 | 12:58 AM)
Thư Mời hiệp Thông
(06:05:2019 | 09:25 PM)
Nghi Thức Tẩm Liệm Cha cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(06:05:2019 | 06:03 PM)
Nghi Thức Tẩm Liệm Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(03:05:2019 | 09:14 PM)
Lịch trực tang lễ: Cha cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
(03:05:2019 | 08:59 PM)
Cáo Phó
(03:05:2019 | 05:17 PM)
THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN CHA CỐ GIOAKIM NGUYỄN THÚC NÊN
(01:05:2019 | 08:50 PM)
Lời chào của các Giám mục Uruguay nhân ngày quốc tế lao động 1/5
(01:05:2019 | 08:28 PM)
Cáo Phó
(01:05:2019 | 08:21 PM)
Cáo Phó
(01:05:2019 | 01:35 AM)
Cáo Phó
(29:04:2019 | 11:35 PM)
Sa Mạc Huấn Luyện Viên Sơ Cấp, tại Giáo xứ Kon Jơ Dreh, Giáo phận KonTum
(29:04:2019 | 09:26 AM)
Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót
(26:04:2019 | 07:32 PM)
HDGM Việt Nam: Kết thúc Hội nghị thường niên kỳ I/2019
(25:04:2019 | 07:52 PM)
Cáo Phó
(25:04:2019 | 02:06 AM)
Thánh Lễ truyền Dầu, Chính Tòa KonTum
(23:04:2019 | 05:53 PM)
Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh Giá, Giáo xứ Võ Lâm
(22:04:2019 | 06:52 PM)
Ý Nghĩa Dầu Thánh
(22:04:2019 | 02:25 AM)
Thánh Lễ Truyền Dầu

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây