N, 00-00-2011   00 :00:00
(19:01:2019 | 05:07 PM)
Rượu Ngon Cana
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 2 Năm C. Is 62,1-5; 1Cr 12, 4-11; Ga 2,1-11
(15:01:2019 | 04:02 AM)
Cha Hài Lòng Về Con
- Mùa Giáng Sinh Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C. Is 40,1-5.9-11; Tl 2, 11-14. 3, 4-7; Lc 3, 15-16.21-22
(06:01:2019 | 08:41 AM)
Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C
- Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C. Is 60,1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12
(29:12:2018 | 08:02 AM)
Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C
- Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C. 1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.2+. 1-24; Lc 2, 41-52
(15:12:2018 | 08:01 AM)
Hãy Vui Luôn
- MÙA VỌNG CHÚA NHẬT 3 Năm C. Xp 3, 14-18a ; Pl 4, 4-7; Lc 3, 10-18
(15:12:2018 | 07:47 AM)
Cha Tổng Đại Diện Nguyễn Vân Đông Tại Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen Chia Sẻ Lời Chúa
- Thánh Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội Tại Đền Thánh Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, Vào Ngày 11 Tháng 12 Năm 2018, Đức Giám Mục Đức Cha Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Chủ Tế, Đức Cha Phê-rô Trần Thanh Chung, Nguyên Giám Mục Giáo Phận, và trên 120 Linh Mục Đồng Tế, Đông Đảo Tu Sĩ, Chủng Sinh Và Trên 20.000 Giáo Dân
(15:12:2018 | 07:44 AM)
Bài Giảng Của Cha Nicola Vũ Ngọc Hải, ofm Tại Đền Thánh Đức Mẹ Măng Đen 10.12.2018
- Bài Giảng Của Cha Nicola Vũ Ngọc Hải, ofm Trong Thánh Lễ Tối Tại Đền Thánh Đức Mẹ Măng Đen Bằng Hai Ngôn Ngữ : Phổ Thông Và Tiếng Dân Tộc Jrais
(08:12:2018 | 08:46 AM)
Dọn Đường Đón Ơn Cứu Độ
- MÙA VỌNG CHÚA NHẬT 2 Năm C. 2C . Br 5, 1-9; Pl 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6
(23:11:2018 | 12:31 AM)
Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 34 Năm B. Đn 7, 13-14; Kh 1,5-8; Ga 18, 33b-37. Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
(13:11:2018 | 08:26 AM)
Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9, 23-26. Lễ các thánh tử đạo Việt Nam
(10:11:2018 | 11:58 PM)
Quà Tặng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 32 Năm B. 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44
(02:11:2018 | 04:18 AM)
Các Thánh Cùng Thông Công
- Lễ Các Đẳng Linh Hồn. G 19,1.23-27a; Rm,5-11; Ga 37-40
(31:10:2018 | 07:14 PM)
Nghe Đây Hỡi Ít-ra-en
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 31 Năm B. Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12, 28-34
(27:10:2018 | 06:36 PM)
Con Đường Sáng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 30 Năm B. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10, 46-52
(20:10:2018 | 02:56 AM)
Bài Thương Khó Theo Isaia
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 29 Năm B. Is 53,10-11; Dt 4, 14-16; Mc 10,35-45 ( CN Truyền Giáo)
(13:10:2018 | 03:44 AM)
Cảnh Giác Của Cải
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 28 Năm B. Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
(07:10:2018 | 06:51 AM)
Bất Khả Ly Dị
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 27 Năm B. St 2, 18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16
(29:09:2018 | 06:11 AM)
Tự Do Trong Thần Khí
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 26 Năm B. 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9, 38-43.45.47-48
(15:09:2018 | 06:07 PM)
Tin Không Vui
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 24 Năm B. Is 50, 5-9a; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35
(08:09:2018 | 08:02 AM)
Épphatha: Hãy Mở Ra
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 23 Năm B. Is 35,4-7; Gr 2, 1-5; Mc 7,31-37

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây