N, 00-00-2011   00 :00:00
(10:01:2018 | 08:14 PM)
Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo Phận Kontum Họp Đầu Năm 2018
- Chủ đề hội thi năm nay là “Gia đình trong tình Chúa” nhằm tiếp tục triển khai ý tưởng của Năm Mục vụ Gia đình do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra.
(13:03:2017 | 06:43 AM)
Caritas Miền Kontum Năm 2017
- Ban mục vụ truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu
(18:02:2017 | 08:19 PM)
Cuộc Thi Viết Văn Thơ Đạo và Thể Lệ Cuộc Thi Hoa Núi Rừng III
- Để tiếp nối dòng Văn Thơ Làng Hồ trong Giáo phận, nhằm mục đích tìm kiếm và cổ võ các tài năng trẻ trong việc phát triển văn thơ Làng Hồ, giải Văn Thơ Đạo: Hoa Núi Rừng, được Ban Mục Vụ Văn Hóa giáo phận tổ chức hằng năm dành cho các tâm hồn say mê các thể loại Văn Thơ Đạo.
(03:09:2015 | 10:40 PM)
Giải đáp phụng vụ: Chủ tế chia sẻ phận vụ với các vị đồng tế ra sao?
- Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây