N, 00-00-2011   00 :00:00
(19:01:2019 | 05:07 PM)
Rượu Ngon Cana
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 2 Năm C. Is 62,1-5; 1Cr 12, 4-11; Ga 2,1-11
(15:01:2019 | 04:02 AM)
Cha Hài Lòng Về Con
- Mùa Giáng Sinh Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C. Is 40,1-5.9-11; Tl 2, 11-14. 3, 4-7; Lc 3, 15-16.21-22
(06:01:2019 | 08:41 AM)
Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C
- Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C. Is 60,1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12
(29:12:2018 | 08:02 AM)
Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C
- Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C. 1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.2+. 1-24; Lc 2, 41-52
(15:12:2018 | 08:01 AM)
Hãy Vui Luôn
- MÙA VỌNG CHÚA NHẬT 3 Năm C. Xp 3, 14-18a ; Pl 4, 4-7; Lc 3, 10-18
(08:12:2018 | 08:46 AM)
Dọn Đường Đón Ơn Cứu Độ
- MÙA VỌNG CHÚA NHẬT 2 Năm C. 2C . Br 5, 1-9; Pl 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6
(23:11:2018 | 12:31 AM)
Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 34 Năm B. Đn 7, 13-14; Kh 1,5-8; Ga 18, 33b-37. Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
(13:11:2018 | 08:26 AM)
Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9, 23-26. Lễ các thánh tử đạo Việt Nam
(10:11:2018 | 11:58 PM)
Quà Tặng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 32 Năm B. 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44
(02:11:2018 | 04:18 AM)
Các Thánh Cùng Thông Công
- Lễ Các Đẳng Linh Hồn. G 19,1.23-27a; Rm,5-11; Ga 37-40
(31:10:2018 | 07:14 PM)
Nghe Đây Hỡi Ít-ra-en
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 31 Năm B. Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12, 28-34
(27:10:2018 | 06:36 PM)
Con Đường Sáng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 30 Năm B. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10, 46-52
(20:10:2018 | 02:56 AM)
Bài Thương Khó Theo Isaia
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 29 Năm B. Is 53,10-11; Dt 4, 14-16; Mc 10,35-45 ( CN Truyền Giáo)
(13:10:2018 | 03:44 AM)
Cảnh Giác Của Cải
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 28 Năm B. Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
(07:10:2018 | 06:51 AM)
Bất Khả Ly Dị
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 27 Năm B. St 2, 18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16
(29:09:2018 | 06:11 AM)
Tự Do Trong Thần Khí
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 26 Năm B. 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9, 38-43.45.47-48
(15:09:2018 | 06:07 PM)
Tin Không Vui
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 24 Năm B. Is 50, 5-9a; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35
(08:09:2018 | 08:02 AM)
Épphatha: Hãy Mở Ra
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 23 Năm B. Is 35,4-7; Gr 2, 1-5; Mc 7,31-37
(31:08:2018 | 07:59 PM)
Ngôn Từ Và Hành Động
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 22 Năm B. Đnl 4, 1-2.6-8; Gc 1, 17-18.21-22.27; Mc, 7,1-8.14-15.21-23
(24:08:2018 | 08:13 AM)
Bỏ Thầy Con Biết Theo ai
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 21 Năm B. Gs 24,1-2.15-17.18b; Ep 5, 21-32; Ga 6, 54a.60-69
(18:08:2018 | 07:41 AM)
Thịt Và Máu
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 20 Năm B. Cn 9, 1-6; Ep 5, 15-20; Ga 6, 51-58
(09:08:2018 | 09:15 PM)
Dậy Mà Ăn
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 19 Năm B. 1V 19, 4-8; Ep 4,30. 5,2; Ga 6, 41-51
(04:08:2018 | 05:44 AM)
Bánh Trường Sinh
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 18 Năm B. Xh 16, 2-4.12-15 ; Ep 4, 17.20-24; Ga 6,24-35
(14:07:2018 | 06:48 AM)
Tuyển Chọn Và Sai Đi
- Sự tuyển chọn người này hay người kia là do ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa: “Đấng tuyển chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện…
(29:06:2018 | 08:45 PM)
Thiên Chúa Là Nguồn Sự Sống
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 13 Năm B. Kn 1,13-15; 2, 23-24; 2Cr 8,7-9.13-15; Mc 5,21-43

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây