N, 00-00-2011   00 :00:00
(06:04:2019 | 01:18 AM)
Sự Sống Mới
- Mùa Chay Chúa Nhật 5 Năm C. Is 43,16-21; Pl 3,8-14;Ga 8, 1-11
(24:03:2019 | 05:59 AM)
Lòng Thương Xót Chúa: Động Lực Sám Hối
- SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MC C: Lời Chúa: Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10.12; Lc 13,1-9.
(15:03:2019 | 08:03 AM)
Giao Ước Với Con Người
- Mùa Chay Chúa Nhật 2 Năm C. St 15,5-12.17.18;Pl 3, 17-4,1 ;Lc 9, 28b-36
(05:03:2019 | 04:05 AM)
Đường Sa Mạc
- Mùa Chay Chúa Nhật 1 Năm C. Đnl 26,4-10; Rm 10, 8-13; Lc 4, 1-13
(02:03:2019 | 09:16 AM)
Xem Quả Biết Cây
- Chúa Nhật 8C Thường Niên. Hc 27, 5-8; 1Cr 15,54-58; Lc 6, 39-45
(22:02:2019 | 07:31 PM)
Không Có Kẻ Thù
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 7 Năm C. 1Sm 26, 2.7-9.12-13.22-23; 1Cr 15,45-49; Lc 6,27-38
(16:02:2019 | 05:17 AM)
Con Đường Hạnh Phúc
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 6 Năm C. Gr 17, 5-8; 1Cr 15, 12.16-20; Lc 6,17.20-26
(10:02:2019 | 06:11 PM)
Con Thuyền Truyền Giáo
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 5 Năm C. Is 6, 1-2a.3-8; 1Cr 15,1-11; Lc 5, 1-11
(02:02:2019 | 06:33 PM)
Thân Phận
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 4 Năm C. Gr 1,4-5.17-19; 1Cr 12,31-13,13; Lc 4, 21-30
(26:01:2019 | 07:55 AM)
Suy Tôn Lời Chúa
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 3 Năm C. Nkm 8, 2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21
(19:01:2019 | 05:07 PM)
Rượu Ngon Cana
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 2 Năm C. Is 62,1-5; 1Cr 12, 4-11; Ga 2,1-11
(15:01:2019 | 04:02 AM)
Cha Hài Lòng Về Con
- Mùa Giáng Sinh Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C. Is 40,1-5.9-11; Tl 2, 11-14. 3, 4-7; Lc 3, 15-16.21-22
(06:01:2019 | 08:41 AM)
Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C
- Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Chúa Hiển Linh Năm C. Is 60,1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12
(29:12:2018 | 08:02 AM)
Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C
- Mùa Giáng Sinh Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C. 1Sm 1,20-22.24-28; 1Ga 3,1-2.2+. 1-24; Lc 2, 41-52
(15:12:2018 | 08:01 AM)
Hãy Vui Luôn
- MÙA VỌNG CHÚA NHẬT 3 Năm C. Xp 3, 14-18a ; Pl 4, 4-7; Lc 3, 10-18
(08:12:2018 | 08:46 AM)
Dọn Đường Đón Ơn Cứu Độ
- MÙA VỌNG CHÚA NHẬT 2 Năm C. 2C . Br 5, 1-9; Pl 1, 4-6.8-11; Lc 3, 1-6
(23:11:2018 | 12:31 AM)
Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 34 Năm B. Đn 7, 13-14; Kh 1,5-8; Ga 18, 33b-37. Lễ Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ
(13:11:2018 | 08:26 AM)
Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 33 Năm B. 2Mcb 7,1.20-23.27b-29; Rm 8,31b-39; Lc 9, 23-26. Lễ các thánh tử đạo Việt Nam
(10:11:2018 | 11:58 PM)
Quà Tặng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 32 Năm B. 1V 17,10-16; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44
(02:11:2018 | 04:18 AM)
Các Thánh Cùng Thông Công
- Lễ Các Đẳng Linh Hồn. G 19,1.23-27a; Rm,5-11; Ga 37-40
(31:10:2018 | 07:14 PM)
Nghe Đây Hỡi Ít-ra-en
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 31 Năm B. Đnl 6, 2-6; Dt 7, 23-28; Mc 12, 28-34
(27:10:2018 | 06:36 PM)
Con Đường Sáng
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 30 Năm B. Gr 31,7-9; Dt 5,1-6; Mc 10, 46-52
(20:10:2018 | 02:56 AM)
Bài Thương Khó Theo Isaia
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 29 Năm B. Is 53,10-11; Dt 4, 14-16; Mc 10,35-45 ( CN Truyền Giáo)
(13:10:2018 | 03:44 AM)
Cảnh Giác Của Cải
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 28 Năm B. Kn 7,7-11; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30
(07:10:2018 | 06:51 AM)
Bất Khả Ly Dị
- Mùa Thường Niên Chúa Nhật 27 Năm B. St 2, 18-24; Dt 2,9-11; Mc 10,2-16

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây