N, 00-00-2011   00 :00:00
(06:05:2019 | 06:03 PM)
Nghi Thức Tẩm Liệm Cha Cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
- Nghi thức tẩm liệm Cha cố Linh mục Gioakim Nguyễn Thúc Nên và di quan đến nhà thờ Chính Tòa tối 05.05.2019
(03:05:2019 | 09:14 PM)
Lịch trực tang lễ: Cha cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên
- Lịch trực tang lễ: Cha cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên tại Tòa Giám Mục Kontum
(03:05:2019 | 05:17 PM)
THÁNH LỄ ĐƯA CHÂN CHA CỐ GIOAKIM NGUYỄN THÚC NÊN
- Thánh lễ đưa chân Cha cố Gioakim Nguyễn Thúc Nên do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế vào lúc 19h15, ngày 03/05/2019 tại Phòng Khách Tòa Giám Mục.
(29:12:2018 | 08:31 AM)
Hình Ảnh Kon Kơxâm
- Hình Ảnh Kon Kơxâm
(31:03:2017 | 06:47 AM)
Lễ Giỗ Giáp Năm Cha Cố Đaminh Mai Ngọc Lợi
- THIỆP MỜIQuý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây