N, 00-00-2011   00 :00:00
(29:12:2018 | 08:14 AM)
Vãn Cảnh Kơ-Xâm
- Lễ Đêm Giáng Sinh tại Kontum – 24/12/2018- mưa rơi lác đác đó đây! Mấy ngày qua gió se lạnh, bầu trời âm u, nhiều nơi có cơn mưa chiều. Lòng hoài nhớ thương Cha Bề Trên Bê đang nằm tại Kon Kơxâm cô quạnh. Lòng bảo lòng tôi gieo vần bài thơ thất ngôn bát cú dâng lên Ngài như những cây hương đốt lên cắm nơi mộ Ngài.
(13:02:2018 | 08:02 AM)
Phong Cùi
- Người phong cùi tìm đến Chúa Giêsu xin chữa lành. Ông van xin: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi lành bệnh.” Chúng ta biết rằng không ai chạy đến với Chúa mà bị từ chối sự giúp đỡ. Chúa đã chữa ông ta lành bệnh.
(08:01:2017 | 01:43 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện-Lễ Hiển Linh Số 305
- Ban mục vụ Truyền thông Gp. Kontum xin giới thiệu cùng quí Gia đình Giáo phận
(01:01:2017 | 01:35 AM)
Kỷ Niệm Giáng Sinh 1986 tại AyunPa
- Xin ghi lại Kỷ niệm Giáng Sinh của Hồng Sơn Ngọc 30 Năm trước (1986-2016)
(02:10:2016 | 04:33 PM)
Sống Chuỗi Mân Côi
- “Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng. Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1, 28)
(29:08:2016 | 05:37 AM)
Chỗ Của Chúa
- Đức Giêsu bảo: “Khi anh được mời thì hãy vào ngồi chỗ cuối” (Lc 14, 10)
(21:02:2016 | 07:49 AM)
Một Mình Đức Giêsu Ở Đó
- “Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu” (Lc 9, 36)
(31:01:2016 | 06:43 PM)
Ngày Chan Chứa Thánh Ân
- “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,21)
(09:01:2016 | 08:46 AM)
Phép Rửa Tình Yêu
- “Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa” (Lc 3, 21)
(28:12:2015 | 07:31 AM)
Trung Tín – Lễ Thánh Gia – Năm C
- Trung Tín – Lễ Thánh Gia – Năm C
(23:12:2015 | 02:11 AM)
Tâm Tình Bên Hang Đá – Chuyện Của Lời
- Tâm Tình Bên Hang Đá – Chuyện Của Lời
(23:11:2015 | 08:10 AM)
Vương Quốc Sự Thật
- “Tôi đã sinh ra và đã đến thế Gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18, 37)
(23:11:2015 | 07:52 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 246 – CN Kitô Vua
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 246 – CN Kitô Vua
(23:11:2015 | 07:39 AM)
Yêu Thương Quay Về
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu tác phẩm “YÊU THƯƠNG QUAY VỀ” của một nữ tác giả trẻ xuất thân từ Tây Nguyên, với bút danh: TÂM NGỌC.
(17:11:2015 | 07:41 PM)
Chiều Nắng Tím
- Chiều Nắng Tím
(17:11:2015 | 07:27 PM)
Người Ở Ngay Ngoài Cửa
- (Mc 13,24-32 * CN33TN/B)
(13:11:2015 | 08:22 PM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 244
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 244
(07:11:2015 | 01:07 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 243 – Lễ Các Thánh Nam Nữ
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 243 – Lễ Các Thánh Nam Nữ
(30:10:2015 | 06:05 PM)
Thi Ca Cầu Nguyện Số 242
- Thi Ca Cầu Nguyện Số 242
(30:10:2015 | 06:00 PM)
Thấy
- (Mc10,46-52 * CN30TN/B)
(16:10:2015 | 01:43 AM)
Giàu
- (Mc 10, 17-30 * CN 28 TN/B)
(16:10:2015 | 01:38 AM)
Thi Ca Cầu Nguyện số 240
- Thi Ca Cầu Nguyện số 240
(11:10:2015 | 07:58 PM)
Kho Tàng Trên Trời
- “Hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc 10, 21)
(22:09:2015 | 10:37 PM)
Người Lớn Nhất
- “Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết” (Mc 9, 30.34)
(22:09:2015 | 10:34 PM)
Làm Người Lãnh Đạo – Phục Vụ (Mc 9,30-37 * CN25TN/B)
- “Ai muốn làm đầu thì phải phục vụ mọi người” (Mc 9, 35b)

 Trang :1 - 2 


Quý vị xem thêm các tin tức và bài viết trước tháng 6 năm 2014 tại đây