N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(07:06:2014 | 11:10 AM)
Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng
- Kính Gởi Các Vị Đại Diện Tòa Thánh
(11:05:2012 | 12:32 PM)
Sứ điệp của ĐTC Bênêđictô XVI gửi Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học xã hội
- Sứ điệp của ĐTC Bênêđictô XVI gửi Bà Chủ tịch Giáo sư Mary Ann Glendon
và các Tham dự viên Khóa họp Đại hội lần thứ XVIII
của Hàn lâm viện Giáo hoàng về Khoa học xã hội
từ ngày 27-4 đến ngày 1-5-2012
(30:04:2012 | 07:56 PM)
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 27
- Ngày Quốc Tế giới trẻ, Chúa nhật Lễ Lá 1-4-2012, được cử hành ở cấp giáo phận. Hôm 27-3-2012, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày này.
(24:04:2012 | 11:51 AM)
Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Hội nghị quốc tế kỳ 7 về Mục vụ Du lịch
- VATICAN - ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi bài trừ nạn du lịch tình dục đồng thời ngài cổ võ sử dụng ngành du lịch vào việc thăng tiến con người và tái truyền giảng Tin Mừng.
(24:04:2012 | 11:48 AM)
Sứ điệp ĐTC Ngày Ơn Gọi 2012: Các ơn gọi, ân huệ của Tình Yêu của Thiên Chúa, ĐGH Bênêđictô XVI, 4/21/2012
- Chủ đề : Các ơn gọi, ân huệ của Tình Yêu của Thiên Chúa
(07:02:2012 | 07:33 PM)
Sứ điệp Mùa Chay 2012 của Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI.
- Vatican (SD 7-2-2012) - Sứ điệp mùa chay năm 2012, công bố sáng ngày 7 tháng 2 năm 2012, Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI cổ võ các tín hữu quan tâm đối với nhau, để khích lệ nhau trong việc thực thi bác ái và các công việc lành. Sau đây là bản dịch Việt ngữ toàn văn Sứ điệp:
(29:01:2012 | 09:24 PM)
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 46
- Im lặng và Lời: Con Đường Truyền Giáo

[Chủ Nhật ngày 20 Tháng 5, 2012]
(29:01:2012 | 09:05 PM)
Sứ Điệp của ĐTC Bênêđictô XVI nhân ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo 2012
- “Được gọi là để ban ánh sáng của Lời Chúa và chân lý” (Tông Thư Porta Fidei, 6)

Dưới đây là bản dịch Sứ Điệp của ĐTC Bênêđictô XVI cho Ngày Khánh Nhật Thế Giới Truyền Giáo, sẽ được cử hành vào ngày 21 tháng 10 năm 2012. Sứ Điệp này đưcợ ban hành ngày 25 tháng 1 năm 2012..
(09:01:2012 | 09:17 AM)
Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân XX
-

“Ai tin thì không bao giờ cô đơn”

Dưới đây là bản dịch sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cho Ngày Thế Giới Bệnh Nhân XX, được cử hành vào ngày 11 tháng 2, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Văn bản được ký ngày 20 tháng 11, 2011.
(05:01:2012 | 07:59 PM)
Tự Sắc “Cánh Cửa Đức Tin” và Việc Canh Tân Đức Tin (*)
- Giới thiệu Toàn Văn Tự Sắc Cánh Cửa Đức Tin của Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 và bài viết giảng giải về tự sắc này của Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính
(25:12:2011 | 09:24 PM)
Thông Điệp Giáng Sinh Urbi et Orbi - 2011
- Anh chị em tại Rôma và trên toàn thế giới thân mến,
(17:12:2011 | 03:24 AM)
Sứ Ðiệp ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 45: 1-1-2012 của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16
-
Toàn văn Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 nhân ngày Hòa Bình thế giới lần thứ 45: 1-1-2012: