N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Video Ngày Tu sĩ, giáo viên và Sinh viên (tiếp theo)
(10:02:2014 |12:33 AM)

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin giới thiệu Video ngày sinh hoạt truyền thống của Giáo phận: “NGÀY TU SĨ – THẦY CÔ – SINH VIÊN CÔNG GIÁO”  (Mồng Bốn Tết, năm Giáp Ngọ).


Video Ngày Tu Sĩ, Giáo Viên Và Sinh Viên Giáo Phận Kontum


Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin giới thiệu Video ngày sinh hoạt truyền thống của Giáo phận: “NGÀY TU SĨ – THẦY CÔ – SINH VIÊN CÔNG GIÁO”  (Mồng Bốn Tết, năm Giáp Ngọ). Đã có 100 nam nữ tu sĩ, 200 thầy cô và 350 sinh viên từ khắp nơi trong Giáo phận qui tụ về Tòa Giám Mục để gặp gỡ, để cầu nguyện và đào sâu  Ý CHỦ LỰC năm 2014 : “TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH”.


Chúng tôi xin tạm phân thành 3 phần để dễ đăng trình youtube:


Phần I – Đón tiếp, nghi thức khai mạc, huấn từ của Đức Giám mục, và thuyết trình của Cha Nicôla Vũ Ngọc Hải OFM.


Phần II – Tuyết trình của Cha Đaminh Trần Văn Vũ và thảo luận, trao đổi.


Phần III – Thánh Lễ – Bài giảng.Hôm nay, ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin đăng trình tiếp


Phần II – Tuyết trình của Cha Đaminh Trần Văn Vũ và thảo luận, trao đổi. Và Bản đúc kết của Ban Thư ký NGÀY TU SĨ , GIÁO VIÊN và SINH VIÊN CÔNG GIÁO.


Phần III – Thánh Lễ


GPKONTUM (09.02.2014) KONTUMXIN KÍNH MỜIVIDEO CLIPBẢN ĐÚC KẾT


GIÁO PHẬN KON TUM


NGÀY TU SĨ , GIÁO VIÊN và SINH VIÊN CÔNG GIÁO


Chủ đề: TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNHBiên bản đúc kết ngày họp mặt Tu sĩ, giáo viên và sinh viên công giáo, giáo phận Kon Tum


 Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 03/02/2014, tại tòa Giám mục giáo phận kon tum Kon Tum đã diễn ra một ngày hội ngộ truyền thống gồm các giới: Tu sĩ, giáo viên và sinh viên công giáo giáo phận Kon Tum.


I/ Phút Thánh Hóa:


Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận đã xướng kinh Chúa Thánh Thần và dâng lời nguyện để xin Chúa chúc lành và thánh hóa ngày gặp gỡ.


II. Thành Phần Tham dự:


1/ Đức Giám mục Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kon Tum, chủ tọa.


2/ Cha Nicôla Vũ Ngọc Hải, Ofm, Trưởng ban liên tu sĩ, thuyết trình viên.


3/ Cha Đaminh Trần Văn Vũ, Trưởng ban Giáo dục Giáo phận Kontum, thuyết trình viên.


4/ Cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Trung, Ofm, đặc trách Giáo viên công giáo Giáo phận Kontum


5/ Cha Tađêô Võ Xuân Sơn, đặc trách Sinh viên công giáo Giáo phận Kontum.


6/ Cha Luy Nguyễn Quang Hoa. Thư ký tòa Giám Mục Giáo phận Kontum.


7/ Cha GioaKim Nguyễn Hoàng Sơn, Trưởng ban truyền thông Giáo phận Kontum.


Cùng đông đảo quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, chủng sinh, giáo viên và sinh viên công giáo trong toàn Giáo phận


III/ Diễn tiến chương trình họp mặt:


1/ Nghi thức khai mạc: – Đức Cha Micae xướng kinh Chúa Thánh Thần, dâng lời nguyện và tuyên bố lý do ngày hội ngộ truyền thống.


2/ Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự.


3/ Đại diện sinh viên công giáo Đakbla ra mắt Đức Cha và giáo phận. Trình bày sơ lược sự hình thành và phát triển. Nhóm đã trải qua nhiều bước thăng trầm trong gần 10 năm qua, đến năm 2013 mới được tái lập.


- Nhóm đã tạo một facebook là nơi liên lạc và trao đổi thông tin: svcgdakbla


- Nhóm có một lôgô riêng, mang biểu tượng tây nguyên.


- Nhóm đã sáng tác bài hát chủ đề của nhóm


4/ Huấn từ của ĐỨC CHA MICAE: ĐỀ TÀI TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH


 Lời chào mừng của Đức cha qua lời tạ ơn Chúa và Chào Mừng quý Tu sĩ, quí thầy cô, và sinh viên có mặt hôm nay. Nội dung của bài huấn từ:


a/ Tất cả chúng ta là các tu sĩ, giáo viên và sinh viên công giáo đang sống trong môi trường xã hội nào?


- Đức Cha nhấn mạnh: – Chúng ta đang sống trong môi trường xã hội văn minh đang thay đổi từng ngày, tác động trực tiếp đến mọi thành phần trong xã hội. – Xã hội văn minh ngày nay là nền xã hội văn minh về vật chất, tác động đến cuộc sống vật chất và tinh thần của con người, ảnh hưởng đến đời sống của các gia đình.


 Xã hội phát triển với một xu hướng loại trừ Thiên Chúa, chống lại Thiên Chúa, muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống gia đình. Bằng những phương tiện tinh vi, nó đã làm cho con người trở nên mất niềm tin vào Thiên Chúa


Bề ngoài vật chất chống lại Thiên Chúa, nhưng tự đáy lòng con người luôn luôn muốn gặp gỡ Thiên Chúa.


b/ Với tư cách là tu sĩ, giáo viên, sinh viên chúng ta có thái độ như thế nào, sống như thế nào trong xã hội hôm nay. Đức Cha nhấn mạnh: Hãy nhớ mình là ai?


 - Chúng ta đang sống trên miền đất truyền giáo Tây Nguyên, ta phải biết chính mình là người được sai đi trên miền đất Tây Nguyên này. Đức Cha đưa ra các dẫn chứng, rất nhiều người Công Giáo trên khắp nơi và Ngài Nhấn mạnh: Hãy hãnh diện mình là người công giáo, là thầy cô, là sinh viên, là tu sĩ Công giáo đích thực. Phải ý thức về xứ mạng của mình, mỗi thành viên phải là nhà thừa sai.


- Phải là nhà truyền giáo, là người được sai đi, không khoán việc truyền giáo cho Linh Mục và Tu sĩ . Đức Cha nhấn mạnh: Xã hội hôm nay cần có sự hiện diện của các Tu sĩ, các thầy cô, các sinh viên. Chúng ta phải có sứ mạng được sai đi hôm nay.


- Đức Cha vui mừng với sự thành lập nhóm Giáo viên Công Giáo Đăkbla. Cha Nguyễn Đình Phước, là người con của Giáo xứ La Sơn đã khởi sự, hôm nay cũng là một người con của Giáo xứ La sơn là Cha Võ Xuân Sơn tái lập và niếp nối.


5/ Văn nghệ do nhóm Sinh viên công giáo thuộc Giáo xứ Đức an góp vui.


6/ Thuyết trình của Cha Nicola Vũ Ngọc Hải, với đề tài: ứng xử Văn hóa trong đời sống gia đình.


- Cha chia sẻ về đề tài Phúc Âm hóa Gia đình: Các thách đố mục vụ trong công cuộc phúc âm hóa gia đình. Hội đồng Giám mục Việt Nam ra thư chung: Trong năm 2014 là năm phúc âm hóa gia đình. Cha giải thích cụm từ “ Phúc âm hóa ” như một sự biến đổi theo tinh thần phúc.


 - Hãy học hỏi gia đình Thánh gia để biến đổi gia đình mình, Ứng xử văn hóa trong đời sống gia đình, nói năng cư xử hòa nhã, sống yêu thương, tôn trọng. Xã hội đang có nhiều điều mối bất hòa từ trong gia đình đến bên ngoài xã hội. Cha đưa ra các dẫn chứng để minh họa đời sống gia đình.


- Chúng ta phải làm gì: Phải bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, từ chính bản thân mình, phải từ tốn nhỏ nhẹ với đồng nghiệp, với anh em, với mọi người. Phúc âm hóa ngày nay là trước hết hãy bắt đầu bằng những lời nhỏ nhẹ dịu dàng, cư xử hòa nhã với mọi người. Ra sức dạy dỗ giáo dục con em chào hỏi lễ phép, biết xin lỗi, biết cám ơn. Phổ biến các bài viết về gia đình, về suy tư, về thần học, về tâm lí trên các phương tiện thông tin đại chúng đến với con em. Cần có các buổi tổ chức các lễ hội, các cuộc thi văn nghệ về gia đình giúp cho con em có điều kiện học tập về nhân cách phát triển tâm hồn các con em.


7/ Trò chơi và Văn nghệ do các bạn Sinh viên công giáo Đakbla.


8/ Thuyết trình của cha Đa Minh Trần Văn Vũ, với đề tài Lời Chúa trong gia đình.


-  Tân Phúc âm hóa là đề tài khá rộng lớn. Cha hướng về Thánh Phanxicô Xavie, cuộc đời và bước ngoặc của Ngài đã nói: “vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi ích gì ? hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình. Mt 16. 26”. Ngài cùng 5 người bạn đã lập nên dòng tên và đi khắp thế gian để truyền rao tin mừng ; Cha cùng nhắc đến Thánh Terexa với lời nói : Thầy bảo thật anh em : “Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời .(Mt 18.3)” ; Cha cũng nhắc đến Mẹ Terexa Calculta, . Mẹ đã khắc ghi lời : Đức vua sẽ đáp lại rằng : “Ta bảo thật các người : Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy . (Mt 25.40) “. Mẹ lăn lộn khắp các ổ chuột tìm và đưa ra các em nhỏ xấu số, đau yếu về chăm sóc, yêu thương và bảo bọc vì họ chính là hình ảnh của Chúa Giê su.


- Chúng ta đã có những gương về đời sống gia đình, nhưng chúng ta có noi theo không, hay chỉ chạy theo những thứ vật chất khác ? – Cha đã kết thúc bài thuyết trình bằng câu lời Chúa : “Người ta sống không nguyên bởi bánh nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.(….)”


IV. Thảo luận, trao đổi thông tin qua các câu hỏi sau


- Câu 1. Làm sao để gia đình người công giáo có được nề nếp, lễ nghĩa, gia phong, kính trên nhường dưới?


- Câu 2: Đạo Công giáo vốn bị mang tiếng là coi nhẹ đạo hiếu. Quý tu sĩ- quý thầy cô nghĩ gì về vấn đề này? Và chúng ta sẽ phải làm gì?


Sau thời gian thảo luận, 3 nhóm có đúc kêt sau:


1 /Nhóm Các tu sĩ nam nữ:


 Câu 2: Đạo Công giáo vốn bị mang tiếng là coi nhẹ đạo hiếu. Quý tu sĩ- quý thầy cô nghĩ gì về vấn đề này? Và chúng ta sẽ phải làm gì?


- Đó là sự ngộ nhận. Chúng ta chưa được day kỹ về cách thể hiện đạo hiếu, các phong tục chưa được giáo dục, hướng dẫn tới nơi đến chốn. Chúng ta không biết cắm nhang; Bàn thờ tổ tiên không xinh đẹp; phong tục tập quán của thờ. Chúng ta đã bị ngộ nhận theo đạo công giáo là bỏ ông bỏ bà.


- Chúng ta thiếu hội nhập văn hóa, không biết đến các nền văn hóa của các anh em trên thế giới. Ngày Father’s Day, ngày Mother’s Day chúng ta chưa biết, chúng ta không biết gốc gác của các nền văn hóa trên khắp thế giới.


- Thói quen: An toàn, tiện nghị. Hội Thánh còn nghèo, mà còn phải giúp đỡ người nghèo. Thói quen làm theo, nói theo, lười ghi chép và nghiên cứu. Nhưng chưa có đạo nào nhớ ông bà bằng đạo Công giáo. Ngày Mồng 2 Tết. Trong suốt tháng 11 là tháng chúng ta nhớ về ông bà tổ tiên. Chúng ta làm bàn thờ, phải biết cách thắp hương, có cách cư xử, phải ghi lại các phong tục tập quán, phải có các chiến dịch, đạo hiếu rất tốt trong cuộc sông hàng ngày. Đạo công giáo chúng ta là sự huyền bí.


2/ Nhóm 2- Các Giáo viên:


Câu 2: Đạo Công giáo vốn bị mang tiếng là coi nhẹ đạo hiếu. Quý tu sĩ- quý thầy cô nghĩ gì về vấn đề này? Và chúng ta sẽ phải làm gì?


 - Bên lương quan trọng đến giỗ chạp (tập trung gia đình để biết ông bà, bà con, ..). Đạo tin lành, không làm bàn thờ cha mẹ, không đèn, không hoa. Quan trọng đạo lí để con cái biết nguồn cội, ông bà cha mẹ. Người ngoại đạo cho rằng theo Chúa là bỏ ông bà, cha mẹ, e rằng con dâu có đạo sẽ không biết cúng ông bà cha mẹ. Người Tin Lành cho rằng ta thờ đa thần vì thờ quá nhiều ngẫu tượng (Mẹ Maria và các thánh) họ phản đối cắm nhang. Phong tục bỏ mã của người Gia Rai, người mất đã siêu thoát nên không mang đồ đến cúng nữa. Giỗ (Pơ Lang), cầu cho ông bà về ăn với gia đình. Đạo Tin Lành không thờ ngẫu tượng, quan trọng là nhớ trong trí óc. Nên cố gắng nhớ đến giỗ chạp nhưng đó là cách nhớ đến ông bà tổ tiên.


- Người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của Nho, Phật, Lão rất chú trọng đến thờ ông bà cha mẹ. Đạo Công giáo là đạo hiếu số 1. Đạo Công giáo là xin lễ, đọc kinh, cầu nguyện cho ông bà. Đạo Công giáo ngày nào cũng có nhớ đến tổ tiên ngày nào cũng có giỗ, được ăn của cúng, của thắp nhang. Đạo Công giáo thờ ông bà là quan trọng có thánh lễ cầu xin cho ông bà. Cần hội nhập văn hóa giúp người ngoại giáo hiểu. Người công giáo vẫn có bàn thờ tổ để lo hương hỏa nhưng quan trọng là Chúa.


- Đạo Công giáo càng nhớ đến ông bà hơn. Người con dâu làm dâu ngoại đạo qua cách sống làm dâu chuẩn mực sẽ giúp cho người ngoại đạo hiếu về đạo Công giáo nhưng quan trọng là phải giữ vững đạo, không lung lay thì mọi người mới hiểu. Làm con dâu ngoại đạo vẫn nấu cúng cho gia đình (nhưng không đốt hàng mã). Người Công Giáo cũng biết cách cắm nhang đó cũng là để hòa nhập văn hóa Á Đông, nhang là hương trầm nghi ngút, bay lên tòa Chúa để lời cầu nguyện thêm sốt sắng


- Các đồng bào thiểu số cũng thờ cúng ông bà tổ tiên nhưng còn mê tín dị đoan. Vậy người Công giáo cần hướng họ thoát khỏi ý nghĩ này.


- Cha Phan Tự Cường: Thờ cha mẹ nhưng đừng làm vì nghề nghiệp, đồng lương sinh sống mà làm vì sứ vụ. Đạo Thiên Chúa mến Chúa yêu người và thảo hiếu với cha mẹ. Ông bà cho mẹ luôn mong cho mình yêu thương, mến nhau chứ không phải là tranh giành nhau. Đạo Công giáo có giá trị rất lớn.


Lời chia sẽ kinh nghiệm của 1 cô giáo chấp nhận từ bỏ cuộc sống tại nơi thành phố thuận lợi để đến vùng sâu,vùng xa dạy học, chia ngọt xẻ bùi cùng các em nghèo mà đơn sơ trong trắng…


Nhóm 3- Các sinh viên: Trình bày qua vở kịch.


Câu 1: Làm sao để gia đình người công giáo có được nề nếp, lễ nghĩa, gia phong, kính trên nhường dưới?


Vấn đề làm sao để gia đình người Công giáo có được nề nếp, lễ nghĩa, gia phong, kính trên nhường dưới là 1 vấn đề nổi cộm trong xã hội hiện nay, khi đời sống ngày càng văn minh nhưng đạo đức thì lại trên đường tuột dốc. Không cần phải nói chuyên đao to búa lớn, mỗi bạn sinh viên hãy biết tự thay đổi mình, “ tu thân, tề gia, trị quốc rồi mới bình thiên hạ. ” Mỗi người hãy là 1 người con ngoan xứng đáng với công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ, chỉ đơn giản là qua những hành động của mình. Đừng bao giờ gọi bố mẹ mình là “ ông già ” , “ bà già ” , “ ổng ”“ bả ” vì có ngày bạn sẽ phải hối hận về điều đó. Cố gắng duy trì những giờ kinh trong gia đình, bậc làm cha me cố gắng làm.


Câu 2: Đạo Công giáo vốn bị mang tiếng là coi nhẹ đạo hiếu. Quý tu sĩ- quý thầy cô nghĩ gì về vấn đề này? Và chúng ta sẽ phải làm gì?


Đạo Công giáo không hề coi nhẹ đạo hiếu. Đó là sự nhầm lẫn, đánh giá từ bên ngoài của người không có đạo. Một phần là sự khác nhau về quan niệm sống, chết của các đạo, việc cúng bái đốt tiền của các bên không có đạo, sự hiểu sai về “ từ bỏ ” …Tuy nhiên trong đạo Công giáo có rất nhiều điều thể hiện việc thờ cha kính mẹ. Đó là bàn thờ Chúa và bàn thờ tổ tiên trong gia đình, là mồng 2 Tết cầu cho ông bà tổ tiên, là việc xin lễ cho ông bà cho mẹ qua các ngày giỗ, là lời răng dạy của Chúa thông qua câu nói: “ Ai nguyền rủa cha mẹ thì sẽ bị xử tử ” và điều răng thứ 4. Mỗi bạn nên hãy tự ý thức để giải thích 1 cách rõ ràng, đặc biệt là thông qua cách thể hiện chữ Hiếu với ông bà cha mẹ khi còn sống cũng như đã qua đời


V. Đúc kết của Đức Giám Mục Giáo Phận:


- Cám ơn một ý tưởng sáng tạo của sinh viên : nói ít mà làm nhiều, dễ hiểu.


- Câu chuyên xảy ra ở khắp các xứ đạo : ‘‘ Đạo ai nấy giữ ’’ . Đạo công giáo không phải là đạo tầm thường để bán rẻ, Đạo công giáo là đạo tuyệt vời nhất trần gian, không gì bằng…


- Đạo công giáo phải thờ cha kính mẹ mọi nơi, mọi lúc, mọi hình thức, bằng tâm hồn cử chỉ, thái độ , lời nói, bằng những gì tốt đẹp nhât, bằng că đời sống đạo đức.


- Người Công giáo thờ cha kính mẹ từng giây, từng phút cho ông bà cha mẹ từ Đức Giáo Hoàng, linh mục, Đức Mẹ và các Thánh trên trời ngay cả ông bà cha mẹ mà mình chưa từng gặp. Thờ bằng của lễ chính mình là Đức Yêsu Kitô. Chỉ cần cho người nghèo một bát nước là đã cho chính Chúa huống gì thảo kính cha mẹ.


- Không đồng nhất đạo nào cũng là đạo nào. Mà phải trình bày nói cho người ta biết sự ưu việt của đạo công giáo. Người công giáo đích thực là người yêu mến quê hương đất nước và thảo kính cha mẹ nhất.


- Chúng ta phải biết giải thích cắt nghĩa cho họ. Chúng ta đừng quên giáo lí. Chúa đã dựng nên hình ảnh con người có nam có nữ giống hình ảnh của Ngài. Ta phải sống niềm tin đó là : Mến Chúa Yêu Người. Cho dù ở địa vị nào, cấp đọ nào chúng ta phải thể hiện đức tin mà ta lãnh nhận đó. Đó là tin vào đấng tạo hóa là Đấng đã dựng nên ta giống hình ảnh Chúa, là Thiên Chúa thật mà ta được gọi Ngài là Cha nên chúng ta là an hem của nhau. Chính vì vậy mà ta phải đi truyền Giáo để cho người ta có đức tin để họ nhận ra Thiên Chúa.


- Phải kiên định Đức tin của mình cho dù nhiều lúc gặp khó khăn thử thách. Kết thúc Đức Cha nhấn mạnh : HÃY CAN ĐẢM LÊN, HÃY SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CÁC TU SĨ, GIÁO VIÊN VÀ SINH VIÊN CÔNG GIÁO TRONG ĐỨC TIN CỦA MÌNH.


VI. Ôn, hát và chuẩn bị Thánh lễ


Trong bài giảng thánh lễ Đức Cha nhấn mạnh mỗi người chúng ta đã nhận lệnh truyền của Thầy Yêsu. Trên miền đất truyền giáo này mỗi người chúng ta cần nhận ra nhiều dấu chỉ ở ngay trong gia đình, xứ đạo và giáo phận của mình. Vào đêm thứ bảy tuần thánh có bao nhiêu dự tòng được trở lại. Điều đó giúp chúng ta suy nghĩ trong sứ vụ sai đi của mình. Ngày hôm nay với 385 sinh viên, 200 giáo viên cùng 100 tu sĩ hãy sống tinh thần sai đi thiết thực và tích cực hơn nhất định bộ mặt giáo phận sẽ khác. …. “ Chỗ nào cũng thấy mọi người khát khao được nghe lời Chúa, làm sao chúng ta an tâm ca hát, sinh hoạt vui vẻ trong khi nhiều người còn đói khát được nghe những lời của sự sống đời đời. Như lời Thánh Phaolô: Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo Tin mừng. Trong xã hội ngày nay, có biết bao Saolo sát thủ, làm sao ta không chùng bước, làm sao chúng ta an tâm nếu để Thánh Thần soi dẫn thì các Saolô đó sẽ biến thành Phaolô.


VII.  Chia tay


- Bài sai đi: Mong muốn ngày gặp mặt lần sau ban tổ chức mời đầy đủ các Linh Mục để cùng tham gia, để nghe những tâm tư của các giới.


- Ước mong sẽ có nhiều thanh niên dám đứng lên để can đảm theo Chúa dấn thân làm chứng cho Đức Kitô.


- Hãy phát triển chữ Quốc ngữ bằng những công việc cụ thể, các nhóm sinh viên, thầy cô giáo hàng tuần nên có những tờ bướm cập nhật các thông tin cần thiết.


- Biên bản kết thúc lúc 16h20 ’ cùng ngày.


BAN THƯ KÝ


Các Tư Liệu Khác:
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

Xem Thêm...