N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Buổi Lễ Ra Mắt Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Gioan Baotixita — Giáo Xứ Trung Nghĩa
(01:07:2014 |11:40 AM)
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu

BUỔI LỄ RA MẮT THIẾU NHI THÁNH THỂ
XỨ ĐOÀN GIOAN BAOTIXITA — GIÁO XỨ TRUNG NGHĨA
HIỆP ĐOÀN MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
GIÁO PHẬN KONTUM
Gx. Trung Nghĩa, 28/06/2014

 

GPKONTUM (29.06.2014) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

.

VIDEO CLIP

Các Tư Liệu Khác:
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

Xem Thêm...