N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thánh Lễ Giỗ Giáp 01 Năm Ngày Qua Đời Của Linh Mục Calisto Bá Năng Lý
(08:07:2014 |09:33 AM)
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu đoạn VIDEO CLIP ghi lại Thánh Lễ Giỗ giáp 01 năm ngày Cố linh mục CALISTÔ BÁ NĂNG LÝ VỀ NHÀ CHA (30-06-2014)

Đức Cha Micae, Giám mục Giáo phận chủ tế cùng 13 linh mục trong giáo phận đồng tế với trên 3000 tín hữu người dân tộc tham dự Thánh Lễ  sốt sắng.

Dù mưa nặng hạt, đa phần anh em dân tộc Sêđang trong giáo xứ Kon H’Ring không ngại đến tham dự Thánh Lễ Giỗ đầu cầu nguyện cho cha xứ của mình.

Chúng tôi sẽ lên Trang Mạng Giáo phận “bài ghi nhanh” về Thánh Lễ Giỗ đầu của Cha CALISTÔ trong những ngày sắp tới.

GPKONTUM (01.07.2014) KONTUM 

XIN KÍNH MỚI

.

THÁNH LỄ GIỖ


GIÁP 0 1 NĂM NGÀY QUA ĐỜI CỦA LINH MỤC CALISTO BÁ NĂNG LÝ


(30/06/2013 – 20/06/2014)


Tại Nhà thờ Kon H’ring – Huyện Đăk Tô – Kontum


VIDEO CLIP

Các Tư Liệu Khác:
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

Xem Thêm...