N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Nhật Ký Khóa Thường Huấn Sư Phạm Giáo Lý Viên Hè
(08:07:2014 |09:34 AM)
Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận xin giới thiệu

 “Nhật ký Khóa Thường Huấn Sư Phạm Giáo Lý Viên Hè 2014″.


Từ ngày 1 – 5/7/2014, Giáo xứ Phương Hòa đã tổ chức Khóa thường huấn sư phạm giáo lý hè 2014 dành cho Giáo lý viên, dự bị GLV, của 2 giáo xứ Phương Hòa – Tân Điền. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp được sự quan tâm đặc biệt của cha sở Luy Nguyễn Quang Vinh nhằm đào tạo GLV trong xứ có nền tảng vững chắc trong việc dạy giáo lý đức tin cho các em.
 

GPKONTUM (08.07.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

VIDEO
Các Tư Liệu Khác:
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

Xem Thêm...