N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 27-06 Đến 03-07-2014
(11:07:2014 |10:26 AM)
ĐTC trao giây Pallium cho ĐTGM Sàigòn

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 27/06 — 03/07/2014 — ĐTC trao giây Pallium cho ĐTGM Sàigòn

-Đức Thánh Cha trao giây Pallium cho 24 Tổng Giám Mục chính tòa.
-Tài liệu làm việc của Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới
-Đức Giáo Hoàng Phanxicô là người có ảnh hưởng nhất trên Twitter.
-Đức Giáo Hoàng nói với các nhà thiên văn học trẻ: “Đức tin làm phong phú thêm lý trí”
-Đức Thánh Cha kêu gọi đối thoại trong cuộc xung đột tại Iraq
-Tòa Thánh lên án cuộc thảm sát 3 thiếu niên Do Thái

VIDEO
Các Tư Liệu Khác:
(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
(01:07:2014 | 10:37 AM)
Ngày Truyền Thống Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Phận Kontum
(14:06:2014 | 02:21 PM)
Tài Liệu Về Cha Bề Trên Jules Vialleton
(14:06:2014 | 01:53 PM)
Cảm Tưởng Về Ngày Khai Trường PROBATORIUM
(08:06:2014 | 12:47 PM)
Lược sử Giáo xứ Nhà Đá, Gp. Quy Nhơn (Nhân Mừng Ngọc Khánh Linh mục Cha già Gioakim Nguyễn Thúc Nên)
(07:06:2014 | 12:07 PM)
Thánh Lễ Mừng Ngọc Khánh Linh Mục Của Cha GIOAKIM Nguyễn Phúc Nên
(17:05:2014 | 10:12 AM)
Ngày Thế Giới Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi-Giáo Miền Kontum–GP Kontum
(06:05:2014 | 10:08 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Nhà Nguyện Plei Don – Kontum (02.05.2014)

Xem Thêm...