N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(01:07:2014 | 10:48 AM)
ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh chủ tọa Lễ Đúc kết Khóa Thường huấn Liên Tu sĩ GP Kontum ngày 13-06-2014
- GM Micae Hoàng Đức Oanh đã đến chủ tọa lễ mãn khóa Thường huấn Liên Tu sĩ thuộc các hội dòng trong GP Kontum được tổ chức tại Hội trường Dòng Thánh Phaolô tại Pleiku ngày 13 tháng 6 năm 2014
(06:05:2014 | 09:30 AM)
Ngày Người Cha Công Giáo Miền Kontum (01.05.2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu bài ghi nhanh
(06:05:2014 | 09:29 AM)
Ngày Gặp Mặt Tân Tòng Miền Kontum 29.04.2014
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin kính giới thiệu Chương Trình và Nội dung Ngày Gặp Mặt Tân Tòng Miền Kontum năm 2014
(06:05:2014 | 09:21 AM)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại GX. Đăk Mot (16.04.2014)
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Konttum xin phép đăng lên bài ghi nhanh “THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU” tại Nhà thờ ĐĂK MOT (16- 04- 2014)
(23:01:2014 | 08:23 AM)
LỄ TẠ ƠN VÀ HỌP MẶT CUỐI NĂM CỦA QUÝ LINH MỤC - TU SĨ ĐẠI DIỆN HỘI YAO PHU - BAN CHỨC VIỆC TRONG GIÁO PHẬN KON TUM
-

Ban mục vụ truyền thông Giáo phận xin giới thiệu bài ghi nhanh Thánh Lễ Tạ Ơn cuối năm QUÝ TỴ (vào ngày 22.01.2014) tại Nguyện đường Chủng viện Thừa sai Kontum.

(23:10:2013 | 11:47 PM)
Thánh lễ bàn giao sứ vụ mục vụ tại giáo xứ Kon Mahar
- Ban mục vụ truyền thông giáo phận Kontum xin ghi nhanh “Thánh lễ bàn giao sứ vụ mục vụ tại giáo xứ Kon Mahar, giáo phận Kontum
(11:05:2013 | 09:47 PM)
Ngày Phong Cùi Giáo Phận Kon Tum
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin ghi nhanh buổi gặp mặt

“Ngày Phong Cùi Giáo Phận Kon Tum” vào 10-05-2013 tại Giáo xứ Thăng Thiên

(26:03:2013 | 06:58 AM)
Nhà thờ Giáo xứ An Khê, thị xã An Khê, tỉnh Gia-lai – Giáo phận Kontum
- Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin gởi đến quí gia đình truyền thông một kiểu ảnh ngôi Thánh đường mới được xây dựng của Giáo xứ An Khê – Giáo Phận Kontum
(22:12:2011 | 09:23 AM)
Ký Sự Phần Cuối: Chuyến Viếng Thăm Giáo Phận KonTum Của Đức Tổng Giám Mục LÉOPOLDO GIRELLI -Sứ Thần Tòa Thánh
- IV- NGÀY THỨ TƯ: 12/09/2011
(22:12:2011 | 09:22 AM)
Ký Sự Phần 7: Chuyến Viếng Thăm Giáo Phận KonTum Của Đức Tổng Giám Mục LÉOPOLDO GIRELLI -Sứ Thần Tòa Thánh
- III- NGÀY THỨ BA: 11/09/2011
(22:12:2011 | 09:20 AM)
Ký Sự Phần 6: Chuyến Viếng Thăm Giáo Phận KonTum Của Đức Tổng Giám Mục LÉOPOLDO GIRELLI -Sứ Thần Tòa Thánh
- II- NGÀY THỨ HAI: 10/09/2011
(22:12:2011 | 09:19 AM)
Ký Sự Phần 5: Chuyến Viếng Thăm Giáo Phận KonTum Của Đức Tổng Giám Mục LÉOPOLDO GIRELLI -Sứ Thần Tòa Thánh
- II- NGÀY THỨ HAI: 10/09/2011
(22:12:2011 | 09:17 AM)
Ký Sự Phần 4: Chuyến Viếng Thăm Giáo Phận KonTum Của Đức Tổng Giám Mục LÉOPOLDO GIRELLI -Sứ Thần Tòa Thánh
- II- NGÀY THỨ HAI: 10/09/2011 (phần 4)
(22:12:2011 | 09:16 AM)
Ký Sự Phần 3: Chuyến Viếng Thăm Giáo Phận KonTum Của Đức Tổng Giám Mục LÉOPOLDO GIRELLI -Sứ Thần Tòa Thánh
- 3. KON HRING – ĐIỂM HỘI TỤ CỦA ANH EM XÊĐĂNG
(22:12:2011 | 09:14 AM)
Ký Sự Phần 2: Chuyến Viếng Thăm Giáo Phận KonTum Của Đức Tổng Giám Mục LÉOPOLDO GIRELLI -Sứ Thần Tòa Thánh
- I- NGÀY THỨ NHẤT: 09/09/2011
(22:12:2011 | 09:12 AM)
Ký Sự Phần 1: Chuyến Viếng Thăm Giáo Phận KonTum Của Đức Tổng Giám Mục LÉOPOLDO GIRELLI -Sứ Thần Tòa Thánh
- I- NGÀY THỨ NHẤT: 09/09/2011
(10:12:2011 | 09:35 AM)
Tang Lễ Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc - Hết Ngày 18.11.2011
- Những Bước Cuối Cùng Trong Cuộc Lữ Hành Của Người  “TÔI TỚ MỌI NGƯỜI” (1 Cr 9, 19)