N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(08:02:2013 | 05:40 AM)
Ngày nhà giáo & Ngày sinh viên Giáo Phận Kontum Năm 2013
- Ngày nhà giáo & Ngày sinh viên Giáo Phận Kontum Năm 2013
(24:12:2012 | 09:17 AM)
Thư Mục Vụ Của Giám Mục Kon Tum Số 102/VT/’12/tgmkt
- Mừng Chúa Giáng Sinh 2012
(17:11:2012 | 10:13 AM)
Văn bản số 88/VT/’12/TgmKt - Về việc chuyến viếng thăm Giáo Phận Kontum của Đức Tổng Giám Mục Léopoldo Girelli.
- (Văn bản này bổ túc cho văn bản số 88/VT/’12/TgmKt, ngày 9 tháng 11 năm 2012)
(26:09:2012 | 12:06 PM)
Thư mục vụ của Giám Mục Kon Tum số 78/2012.
- GpKt, 26.9.2012: Xin giới thiệu thư mục vụ của Giám mục Kontum gửi giáo dân giáo phận Kontum ngày 22.9.2012 vừa qua.
(08:09:2012 | 11:45 AM)
Thư Mục Vụ Năm Học Mới 2012-2013 của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kon Tum
- GpKt, 08.9.2012: Kính gửi Quý Độc giả "Thư Mục Vụ Năm Học Mới 2012-2013" của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Kon Tum, gửi sinh viên - học sinh.
(28:07:2012 | 09:44 AM)
Thư Mục Vụ của Đức Giám Mục nhân ngày Giáo Lý‎‎ Viên Giáo phận Kon Tum
- GpKt, 25.7.2012: Xin giới thiệu Thư Mục Vụ của Đức Giám Mục về Ngày Giáo Lý Giáo phận.
(01:06:2012 | 04:12 PM)
Thư mục vụ Mừng Ngày Quốc Tế Nhi Đồng 2012 của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum.
- Gpkt, 30.5.2012: Kính giớI thiệu quý độc giả lá Thư mục vụ nhân ngày Quốc Tế Nhi Đồng 2012
(07:04:2012 | 03:03 AM)
Thư mục vụ Tam Nhật Thánh và Phục Sinh 2012 của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh
- GpKt, 07.4.2012: Thư mục vụ Tam Nhật Thánh và Phục Sinh 2012 của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh gửi Cha Tổng Đại Diện và Cộng Đồng dân Chúa Giáo phận Kon Tum, ngày Thứ Sáu Thánh, ngày 06/04/2012.
(03:03:2012 | 05:43 AM)
Thư mục vụ Mùa Chay 2012 của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum.
- Xin giới thiệu toàn văn TMV Mùa Chay 2012 của Đức Giám mục Giáo phận Kon Tum.