N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(08:07:2014 | 08:59 AM)
Thông Báo Về Đại Hội La Vang Lần Thứ 30 (Năm 2014)
- Thông Báo Về Đại Hội La Vang Lần Thứ 30 (Năm 2014)
(07:06:2014 | 12:49 PM)
Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
- Cầu nguyện cho Hòa Bình tại Đất Thánh
(03:09:2012 | 03:57 PM)
UBGD/HĐGMVN: Thư gửi Học sinh, Sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012–2013
- GpKt, 03.9.2012: Giới thiệu "Thư gửi Học sinh, Sinh viên Công giáo dịp đầu năm học 2012–2013" của Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam