N, 00-00-2011   00 :00:00

Quý Vị Đang Xem Tin - Bài Viết Trước Tháng 06 Năm 2014

(18:06:2014 | 09:43 AM)
Thông Báo Ngày 16-05-2014
- Vv Thường Huấn Linh Mục
(06:05:2014 | 10:23 AM)
Thông Báo Tuyển Sinh của Chủng Viện Thừa Sai Kontum năm 2014- 2015
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo tuyển sinh 2014 của Chủng Viện Thừa Sai Kontum đến Quý Cha
(27:04:2014 | 09:32 AM)
Nhắc Lại Thông Báo Ngày Tân Tòng Miền Kontum
- TGM Kon Tum
(17:04:2014 | 12:04 PM)
Thông Báo Của Văn Phòng Tòa Giám Mục
- Kính thưa Quý Cha
(12:04:2014 | 10:04 AM)
Kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Bác Ái Xã Hội – Caritas miền Kontum đến Quý Cha MIỀN KONTUM.
(09:04:2014 | 09:52 AM)
Kontum ngày 09 tháng 04 năm 2014
- Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận
(28:03:2014 | 08:12 PM)
Thông Báo Của Ban LBTM
- Thông Báo Của Ban LBTM
(21:02:2014 | 07:22 PM)
Thông báo của VPTGM
- Thông báo của VPTGM
(15:02:2014 | 01:56 AM)
Linh đạo I-nhã, một cái nhìn về cuộc sống, công việc và tình yêu
- Linh đạo I-nhã, một cái nhìn về cuộc sống, công việc và tình yêu
(09:02:2014 | 11:49 PM)
Thư Mời nhân dịp Lễ Giỗ Đức Cố Giám Mục Paul Léon Seitz (Phaolô Kim).
-

Thư Mời nhân dịp Lễ Giỗ Đức Cố Giám Mục Paul Léon Seitz (Phaolô Kim).

(07:01:2014 | 12:41 AM)
Thông Báo Của Ban Liên Tu Sĩ Và Giáo Dục
- Thông Báo Của Ban Liên Tu Sĩ Và Giáo Dục
(03:01:2014 | 06:52 AM)
Thông Báo Của VPTGM Về Ngày Nhớ Ơn Tu Sĩ
- Thông Báo Của VPTGM Về Ngày Nhớ Ơn Tu Sĩ
(31:12:2013 | 08:40 AM)
Thông Báo Của Caritas Giáo Phận Kontum Trong Năm 2013
- Thông Báo Của Caritas Giáo Phận Kontum Trong Năm 2013
(27:12:2013 | 01:44 AM)
Xin đề nghị Cha Ban Truyền thông một gợi ý
- Trước hết, trong ngày thánh thiêng mừng Con Thiên Chúa giáng trần, xin kính chúc quí cha và quí vị được tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa Hài Nhi.
(26:11:2013 | 05:09 AM)
THIỆP MỜI GIA ĐÌNH PHANXICO
- THIỆP MỜI GIA ĐÌNH PHANXICO
(23:11:2013 | 08:55 PM)
Điều chỉnh Lịch Phụng Vụ Năm A
- Điều chỉnh Lịch Phụng Vụ Năm A
(16:11:2013 | 03:26 AM)
Thông báo của Ban Liên Tu Sĩ
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển Thông Báo Tĩnh Tâm của Ban Liên Tu Sĩ đến Quý Cha và Quý Cộng Đoàn Dòng Tu (xin mở file kèm)
(12:11:2013 | 06:13 PM)
Thông báo số 138/VP/’13/Tgmkt
- Thông báo số 138/VP/’13/Tgmkt
(12:11:2013 | 06:07 PM)
Thánh Lễ đại trào lúc 5giờ30 sáng Thứ Năm
- Thánh Lễ đại trào lúc 5giờ30 sáng Thứ Năm
(31:10:2013 | 04:44 AM)
Thông báo của Ban Truyền Thông Giáo Phận
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Ban Truyền Thông Giáo Phận đến Quý Cha
(27:10:2013 | 06:30 PM)
Văn Phòng TGM
- Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Cha Phụ Trách Yao Phu đến Quý Cha.
(20:10:2013 | 07:19 PM)
CÁO PHÓ
- CÁO PHÓ
(16:10:2013 | 07:15 PM)
Ngày Truyền Giáo
- Ngày Truyền Giáo
(16:10:2013 | 07:06 PM)
Thư Mời Lễ Giỗ Cố Linh Mục Giuse Phan Thành Thuyết, SDB
- Thư Mời Lễ Giỗ Cố Linh Mục Giuse Phan Thành Thuyết, SDB
(12:10:2013 | 07:26 AM)
Hiệp thông với Giáo Phận Vinh
- Hiệp thông với Giáo Phận Vinh

 Trang :1 - 2 - 3 - 4 - 5